Rynek mięsa w Polsce (20.08.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (20.08.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Od drugiej dekady lipca br. na rynku krajowym utrzymuje się obniżka cen skupu trzody chlewnej. W dniach 14–20.08.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) za świnie rzeźne dostawcy otrzymywali 8,05 zł/kg, czyli mniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8,5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 8% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W trzecim tygodniu sierpnia br. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 11,94 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie w stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem półtusze wieprzowe były droższe o 12%.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 14-20.08.2023 r. cena zakupu bydła rzeźnego ukształtowała się w granicy 9,93 zł/kg, a więc wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż miesiąc wcześniej. Żywiec wołowy był tańszy o 12% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za wzrostem cen żywca w skupie drożało mięso wołowe. Zakłady mięsne zbywały ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat po 20,52 zł/kg, tj. odpowiednio drożej o 2% oraz o 3,5% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena tego asortymentu była o 6,5% mniejsza niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu sierpnia br. za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 5,36 zł/kg, czyli mniej o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 6,04 zł/kg, tj. odpowiednio niższym o 2% i 8% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W obrębie tygodnia gęsi tuczone podrożały o 1% do 15,65 zł/kg. Cena tego asortymentu była jednocześnie wyższa o 0,10 zł/kg niż miesiąc wcześniej. Za kaczki brojlery dostawcy, tak jak w poprzednim tygodniu, otrzymywali przeciętnie 7,30 zł/kg. Cena ta była niższa o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku indyki potaniały o 29%, kurczęta brojlery – o 12%, kaczki brojlery – o 1%, a cena gęsi utrzymała się na podobnym poziomie.


Tagi:
źródło: