Rynek mięsa w Polsce (23.04.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (23.04.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 17–23.04.2023 r., zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za świnie rzeźne płaciły dostawcom 9,04 zł/kg, tj. więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 34% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen żywca w skupie drożało mięso wieprzowe. W trzecim tygodniu kwietnia br. półtusze wieprzowe zbywano po 13,18 zł/kg, czyli drożej o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 8% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była wyższa o 32% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu kwietnia br. zaobserwowano obniżki cen skupu monitorowanych gatunków żywca drobiowego. Najbardziej potaniały indyki, za które dostawcy otrzymywali 8,84 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena kurcząt brojlerów w obrębie tygodnia zmalała o 0,02 zł/kg do 5,76 zł/kg i była niższa o 2% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 7,69 zł/kg względem 7,71 zł/kg w poprzednim tygodniu oraz 7,70 zł/kg miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem kurczęta brojlery były tańsze o 5%, a kaczki brojlery i indyki droższe odpowiednio o 11% i 6%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Cena tuszek kurcząt patroszonych z szyjami ukształtowała się na poziomie 8,54 zł/kg,a więc niższym o 6% niż w poprzednim tygodniu. Tuszki kurcząt były tańsze o 8,5% niż przed miesiącem oraz o 17% niż przed rokiem. Tuszki indyków patroszonych sprzedawano po 14,66 zł/kg, tj. taniej o 4% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 1% i o 5%.


Tagi:
źródło: