Rynek mięsa w Polsce (23.07.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (23.07.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Utrzymujący się w krajowym skupie od końca maja br. zwyżkowy trend cen trzody chlewnej w drugiej dekadzie lipca br. uległ odwróceniu. W dniach 17–23.07.2023 r. zakłady mięsne (dane ZSRIR MRiRW) nabywały żywiec wieprzowy po 8,80 zł/kg, tj. taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena świń rzeźnych była wyższa o 26% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za spadkiem cen żywca w skupie taniały półtusze wieprzowe. W trzecim tygodniu lipca br. zakłady mięsne zbywały je po 12,88 zł/kg, a zatem taniej o 1,5% niż tydzień wcześniej. Cena półtusz wieprzowych była mniejsza o 2% niż przed miesiącem, ale większa o 31% niż w porównywalnym okresie minionego roku.

Ceny zakupu żywca wołowego

Za bydło rzeźne dostawcy uzyskiwali 9,73 zł/kg, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była odpowiednio niższa o 6% i 9,5% niż miesiąc i rok wcześniej.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W krajowych zakładach drobiarskich monitorowanych przez ZSRIR MRiRW w trzecim tygodniu lipca br. obserwowany był dalszy spadek cen skupu żywca drobiowego. W dniach 17–23.07.2023 r. kurczęta brojlery nabywano po 5,47 zł/kg względem 5,48 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 10% niż w porównywalnym okresie 2022 r. W obrębie tygodnia cena indyków uległa zmniejszeniu o 4% do 6,57 zł/kg. Była ona niższa o 12% niż miesiąc wcześniej oraz o 24% niż przed rokiem. Za gęsi tuczone dostawcy uzyskiwali 15,55 zł/kg, tj. mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed rokiem, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów wyniosła 7,57 zł/kg wobec 7,58 zł/kg tydzień wcześniej. Była ona niższa o 2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 3% niż w analogicznym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 17–23.07.2023 r. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 8,21 zł/kg, czyli taniej o 8% niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się w granicy 14,28 zł/kg, tj. niższej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt były tańsze o 14%, a tuszki indyków – o 7%.


Tagi:
źródło: