| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (23.09.2018)

W trzecim tygodniu września 2018 r. w krajowym skupie zaobserwowano wzrost cen żywca indyczego, a spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego oraz kurcząt brojlerów. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (23.09.2018)
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W zakładach drobiarskich od połowy maja br. drożeją indyki, a ceny kurcząt brojlerów od trzech tygodni maleją. W dniach 17–23 września 2018 r., według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za żywiec indyczy krajowym dostawcom płacono 5,27 zł/kg, a więc więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż przed miesiącem.
 
Kurczęta brojlery nabywano po 3,62 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymanych przed rokiem indyki były droższe o 5%, a kurczęta o 4%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W krajowym zbycie w trzecim tygodniu września br. potaniały zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków. Tuszki kurcząt patroszonych sprzedawano po 5,45 zł/kg, a zatem taniej o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 12% niż przed miesiącem. Za tuszki indyków płacono 8,69 zł/kg, tj. o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 8% więcej niż miesiąc wcześniej. Ceny tuszek kurcząt były wyższe niż przed rokiem o 1%, a indyków – o 4%.
 
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 17–23.09.2018 r. krajowi dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali 4,62 zł/kg, a więc mniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie był to poziom cen o 12% niższy niż w porównywalnym tygodniu 2017 roku.
 
Od początku września br. wieprzowina tanieje też u jej głównych unijnych producentów. W dniach 17–23.09.2018 r. za świnie rzeźne klasy E producentom w UE płacono 143,59 EUR/100 kg, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej, o 5% niż przed miesiącem oraz o 12% niż przed rokiem. Największe tygodniowe zniżki cen o 3–4% zaobserwowano m.in. w Belgii, Hiszpanii, na Litwie i Słowacji. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 140,46 EUR/100 kg i była mniejsza o 2% niż w UE oraz o 4% niż w Niemczech i Hiszpanii. Taniej niż w Polsce świnie rzeźne skupowano m.in. w Belgii o 15%, Holandii o 10%, Danii o 6% i we Francji o 1%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W krajowych zakładach mięsnych od początku września br. tanieją półtusze wieprzowe. W dniach 17–23.09.2018 r. przeciętnie zbywano je po 6,88 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim noto-waniu oraz odpowiednio o 6% i 9% taniej niż przed miesiącem i rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W Polsce od połowy sierpnia br. utrzymuje się zniżkowy trend cen skupu żywca wołowego. W dniach 17–23.09.2018 r. bydło rzeźne nabywano po 6,67 zł/kg, a zatem o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale o 1% drożej niż w tym samym okresie 2017 r.
 
W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu września br. średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wzrosła o 0,4% w stosunku do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się w granicy 374,72 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Była ona o 1% wyższa niż przed miesiącem, ale o 2% niższa niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 333,87 EUR/100 kg, kształtując się na poziomie o 11% mniejszym od ceny w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W trzecim tygodniu września br. w krajowych zakładach mięsnych odnotowano dalszą obniżkę cen kompensowanych ćwierćtusz wołowych, które można było nabyć po 13,12 zł/kg, czyli taniej o 3% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie był to poziom cen o 2% niższy niż przed rokiem.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!