Rynek mięsa w Polsce (24.03.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (24.03.2019)
 
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od połowy stycznia 2019 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 18–24 marca 2019 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną nabywano po 4,50 zł/kg, a więc to drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był o 1% tańszy niż w porównywalnym tygodniu 2018 r.
 
Zwiększenie się cen trzody chlewnej notowane jest także w większości krajów Unii Europejskiej. W dniach 18–24.03.2019 r. za świnie rzeźne klasy E w UE płacono 143,15 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem, ale o 1% mniej niż przed rokiem. Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wynosiła 137,88 EUR/100 kg i była niższa o 4% od średniej ceny w UE.
 
Krajowe ceny prosiąt
 
Na krajowych targowiskach w dniach 18–24.03.2019 r. (według danych ZSRIR MRiRW) cena jednego prosięcia wynosiła 170 zł i była wyższa o 5% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie za prosięta płacono mniej o 6% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W przedostatnim tygodniu marca 2019 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,55 zł/kg, a zatem o 3% drożej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem, ale o 3% taniej niż rok wcześniej.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 18–24.03.2019 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcom, tak jak przed tygodniem, za żywiec wołowy płacono 6,43 zł/kg. Cena tego żywca była niższa o 1% niż przed miesiącem i o 6% niż rok wcześniej.
 
W dniach 18–24.03.2019 r. za żywiec wołowy klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 371,10 EUR/100 kg względem 371,57 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był tańszy o 1% niż przed miesiącem oraz o 4% niż przed rokiem. Cena wołowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 311,14 EUR/100 kg i była niższa o 16% niż średnio w UE oraz najmniejsza wśród liczących się unijnych producentów i eksporterów.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,13 zł/kg, czyli o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz wołowych była jednak niższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 5% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W przedostatnim tygodniu marca 2019 r. w krajowym skupie w dalszym ciągu drożały kurczęta brojlery, a ceny indyków były w miarę stabilne. Zakłady drobiarskie nabywały kurczęta brojlery po 3,52 zł/kg, a więc drożej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Za indyki dostawcom płacono 5,58 zł/kg, czyli o 0,01 zł/kg więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena kurcząt była wyższa o 2%, a indyków – o 23%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 18–24.03.2019 r. tuszki kurcząt zbywano po 5,67 zł/kg. Było to o 4% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 0,5% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków średnio wynosiła 8,80 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,4% niż w tym samym tygodniu lutego br. W porównaniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 7%, a tuszki indyków – o 3%.
 


Tagi:
źródło: