| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (26.04.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.04.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym utrzymuje się obniżka cen trzody chlewnej. W dniach 20–26.04.2020 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcy za żywiec wieprzowy otrzymywali 5,92 zł/kg, a więc mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 1% wyższa niż przed rokiem.
 
Trzoda chlewna tanieje także w większości krajów UE. W czwartym tygodniu kwietnia br. cena świń rzeźnych klasy E w UE wyniosła 178,66 EUR/100 kg i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem, ale o 5% większa niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 171,58 EUR/100 kg, a więc mniejszym o 4% niż w UE. Więcej niż w Polsce za świnie rzeźne płacono m.in. w Danii - 194,81 EUR, Niemczech - 184,51 EUR i Hiszpanii - 178,84 EUR, a mniej m.in. w Niderlandach - 167,56 EUR i we Francji - 163,00 EUR.
 
Targowiskowe ceny prosiąt
 
Na krajowych targowiskach ceny prosiąt, po gwałtownej obniżce notowanej w końcu marca br., ponownie się zwiększają. W dniach 20–26.04.2020 r. za jedno prosię płacono 239 zł, a więc więcej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 29% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 20–26.04.2020 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW sprzedawały półtusze wieprzowe po 8,76 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 3,5% niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była jednak większa o 2% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W czwartym tygodniu kwietnia br. żywiec wołowy kupowano po 5,94 zł/kg względem 5,93 zł/kg tydzień wcześniej. Jednocześnie bydło rzeźne było tańsze o 2% niż przed miesiącem i o 6% niż przed rokiem.
 
W UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 350,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była większa o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale mniejsza o 3% niż przed miesiącem. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 279,72 EUR/100 kg i była niższa o 20% niż średnio w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 20–26.04.2020 r., w stosunku do poprzedniego notowania, cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych zwiększyła się o 1% do 12,79 zł/kg. Ćwierci wołowe były jednak tańsze o 3% niż przed miesiącem oraz o 2% niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W czwartym tygodniu kwietnia br. obserwowana była dalsza obniżka cen żywca drobiowego w skupie. Za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali 2,93 zł/kg, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 12% niż przed miesiącem. Cena żywca indyczego wyniosła 4,76 zł/kg, a więc mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 13% niż w końcu marca br. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były tańsze o 15%, a indyki – o 14%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W zakładach drobiarskich tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 3,40 zł/kg, czyli taniej o 4% niż tydzień wcześniej oraz o 26% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 8,59 zł/kg i była mniejsza o 15% niż w poprzednim notowaniu oraz o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku tuszki kurcząt potaniały o 38%, a tuszki indyków – o 6%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!