Rynek mięsa w Polsce (26.06.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.06.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 20–26.06.2022 r. na rynku krajowym zaobserwowano dalszy wzrost cen skupu żywca wieprzowego. Za świnie rzeźne w skupie dostawcy otrzymywali 6,81 zł/kg, czyli więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Cena żywca była o 32% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ostatnim tygodniu czerwca br. półtusze wieprzowe sprzedawano po 9,60 zł/kg, a więc drożej o 1 % niż w poprzednim tygodniu i o 3,5% niż przed miesiącem. Cena tych półtusz była o 29% wyższa niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W zakładach mięsnych cena zakupu żywca wołowego nie uległa istotnej zmianie w stosunku do poprzedniego notowania i wyniosła 10,89 zł/kg wobec 10,88 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec ten był o 3% tańszy niż przed miesiącem, ale droższy o 48% niż przed rokiem. W UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 488,76 EUR/100 kg i była większa o 0,4% niż przed tygodniem, ale o 1% mniejsza niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku bydło rzeźne podrożało o 29%. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 481,40 EUR/100 kg. Drożej niż w Polsce za żywiec wołowy płacono m.in. we Francji o 29,49 EUR/100 kg, Włoszech o 18,25 EUR/100 kg i w Irlandii o 56,18 EUR/100 kg, a taniej m.in. w Niderlandach o 4,38 EUR/100 kg i Niemczech o 16,21 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat sprzedawano po 21,28 zł/kg, czyli taniej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 1% niż w końcu maja br. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa o 51,5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym od końca kwietnia br. ceny skupu kurcząt brojlerów ulegały nieznacznym zmianom. W dniach 20–26.06.2022 r. za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 6,12 zł/kg wobec 6,13 zł/kg przed tygodniem i 6,16 zł/kg przed miesiącem. Cena żywca indyczego wyniosła 8,61 zł/kg i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale zbliżona do ceny sprzed miesiąca. Za kaczki brojlery otrzymywano 7,38 zł/kg, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2,5% niż w końcu maja br. Za gęsi tuczone dostawcy otrzymywali 15,10 zł/kg, a więc więcej o 3% niż tydzień wcześniej i o 12% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen notowanych przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 47%, indyki – o 35%, kaczki brojlery – o 56%, a gęsi tuczone – o 70%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W ostatnim tygodniu czerwca br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,19 zł/kg, tj. drożej o 1% niż tydzień wcześniej, ale taniej o 2% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 13,98 zł/kg, tj. o 5% mniejszym niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami otrzymywanymi przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 20%, a indyków – o 21%.


Tagi:
źródło: