| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (26.08.2018)

Od drugiego tygodnia sierpnia br. krajowe cen zakupu żywca wieprzowego wykazują trend zwyżkowy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.08.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 20–26 sierpnia 2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za trzodę chlewną dostawcom płacono 5,01 zł/kg, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego żywca była o 9% niższa niż przed rokiem.
 
Wzrosty cen przeważają też na rynku unijnym. W dniach 20–26 sierpnia 2018 r. cena zakupu świń rzeźnych klasy E wynosiła 151,93 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był o 6% droższy niż przed miesiącem, ale o 11% tańszy niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną tej klasy wyrażoną w walucie unijnej otrzymywano 153,13 EUR za 100 kg, tj. o 1% więcej niż średnio w UE. Mniejsze niż w Polsce ceny tego żywca notowano m.in. w Czechach o 3%, Holandii o 10%, Francji, Belgii i Danii - o 13%, a wyższe – m.in. w Niemczech o 4% i Wielkiej Brytanii o 8%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Za zwiększeniem się cen trzody chlewnej podążają także ceny zbytu mięsa wieprzowego. W czwartym tygodniu sierpnia br. krajowa cena półtusz wieprzowych wzrosła o 3% w stosunku do poprzedniego tygodnia i średnio wynosiła 7,32 zł/kg. Była ona o 9% wyższa niż przed miesiącem, ale o 7% niższa niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.
 
Krajowe ceny prosiąt
 
Pomimo zwiększających się cen żywca wieprzowego, na krajowych targowiskach od dwóch tygodni tanieją prosięta. W dniach 20–26 sierpnia 2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za jedno prosię płacono 181 zł, a zatem o 0,3% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 0,5% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny prosiąt były o 8% niższe.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 20–26.08.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za 1 kg żywca wołowego dostawcy, podobnie jak w poprzednim tygodniu, otrzymywali 6,76 zł. Jednocześnie cena tego żywca była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 3% w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W przedostatnim tygodniu sierpnia br. krajowe zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,71 zł/kg, tj. o 0,3% taniej niż w poprzednim tygodniu. Był to jednak poziom cen większy o 0,05 zł/kg niż przed miesiącem oraz o 4% niż tym samym okresie wcześniejszego roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 20–26 sierpnia 2018 r. za kurczęta brojlery dostawcom płacono 3,74 zł/kg względem 3,73 zł/kg tydzień wcześniej. Cena kurcząt była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 8% niż przed rokiem. Indyki skupowano po 4,88 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu i 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena żywca indyczego była niższa o 4% w porównaniu do cen w tym samym tygodniu 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W przedostatnim tygodniu sierpnia br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 6,21 zł/kg, a zatem drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Za tuszki indyków uzyskiwano 8,01 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt była o 15% wyższa, a tuszek indyków – o 5% niższa.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!