| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (26.09.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.09.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Od czerwca br. w Unii Europejskiej utrzymuje się obniżka średnich cen żywca wieprzowego spowodowana głównie nadwyżką podaży na rynku, która wynika z niższego popytu Chin na produkty wieprzowe. W dniach 20–26.09.2021 r. unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 136,08 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 4% niż przed miesiącem oraz o 5% niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych klasy E wyrażona w walucie unijnej wyniosła 122,85 EUR/100 kg i była niższa o 13,23 EUR od średniej ceny w UE oraz od cen na rynku niemieckim o 9,45 EUR i duńskim o 10,82 EUR.

W Polsce w dniach 20–26.09.2021 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zaobserwowano dalszą obniżkę cen zakupu żywca wieprzowego, za który dostawcom płacono 4,31 zł/kg. Cena świń rzeźnych była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 12% niż przed miesiącem oraz o 6% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe sprzedawano po 6,53 zł/kg, czyli taniej o 1,5% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena tego asortymentu zmniejszyła się o 5%.

Ceny zakupu żywca wołowego

Ograniczona podaż wołowiny na rynku krajowym oraz utrzymujące się duże zapotrzebowanie eksportowe skutkuje zwiększeniem się cen skupu żywca wołowego. W dniach 20–26.09.2021 r. za bydło rzeźne krajowi dostawcy uzyskiwali 7,96 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Żywiec ten był o 26% droższy niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 15,45 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 21% niż w tym samym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 20–26.09.2021 r. na rynku krajowym cena kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 3,97 zł/kg, tj. niższym o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu. Kurczęta były o 4% tańsze niż przed miesiącem, ale o 23% droższe niż w analogicznym tygodniu 2020 r. Za indyki dostawcy uzyskiwali 4,90 zł/kg względem 4,88 zł/kg tydzień wcześniej i 4,92 zł/kg przed miesiącem. Jednocześnie żywiec indyczy był droższy o 18% niż przed rokiem. Cena skupu gęsi wyniosła 9,70 zł/kg, a więc mniej o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku żywiec ten był o 30% droższy. Cena kaczek brojlerów od połowy sierpnia br. utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie i w czwartym tygodniu września br. wyniosła 4,96 zł/kg. Cena kaczek była niższa o 0,01–0,02 zł/kg niż tydzień i miesiąc wcześniej, ale wyższa o 16% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W czwartym tygodniu września br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,20 zł/kg, a zatem taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 11,5% niż miesiąc wcześniej. Za tuszki indyków uzyskiwano 10,72 zł/kg. Był to poziom podobny do notowanego tydzień wcześniej, ale niższy o 2% niż przed miesiącem. W obrębie roku cena tuszek indyków wzrosła o 33%, a kurcząt – o 4%.


Tagi:
źródło: