Rynek mięsa w Polsce (26.11.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.11.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku unijnym w listopadzie br. ceny żywca wieprzowego były w miarę stabilne. W dniach 20–26.11.2023 r. za świnie rzeźne klasy E dostawcom płacono 212,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc więcej o 0,4% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 0,4% niż przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymanych przed rokiem żywiec wieprzowy był o 7% droższy. W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy wyrażona w euro była najwyższa wśród liczących się unijnych producentów wieprzowiny i ukształtowała się na poziomie 228,82 EUR/100 kg. Była ona większa o 8% niż średnia cena w UE, o 4% niż w Niemczech oraz o 17% niż w Niderlandach.

Na rynku krajowym, według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w przedostatnim tygodniu listopada br. cena świń rzeźnych wyniosła 7,63 zł/kg i była podobna do uzyskanej w poprzednim tygodniu oraz wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 2% i 4%.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 11,05 zł/kg względem 11,04 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego asortymentu była wyższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 5,5% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym kontynuowany jest umiarkowana obniżka cen skupu żywca wołowego. W dniach 20–26.11.2023 r. za bydło rzeźne krajowi dostawcy otrzymywali 9,68 zł/kg, tj. mniej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż w końcu października br. Cena żywca wołowego była niższa o 11% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W przedostatnim tygodniu listopada br. ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat zbywano po 20,44 zł/kg, tj. drożej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego asortymentu wołowego była wyższa o 0,06 zł/kg niż przed miesiącem, ale niższa o 7% niż w tym samym okresie 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 20–26.11.2023 r. cena kurcząt brojlerów, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zmniejszyła się o 0,03 zł/kg do 4,89 zł/kg. Była ona niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 18% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy uzyskiwali 6,12 zł/kg względem 6,11 zł/kg tydzień wcześniej i 6,13 zł/kg przed miesiącem. Żywiec indyczy był tańszy o 33% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Gęsi tuczone skupowano po 15,12 zł/kg, tj. drożej o 1% niż przed tygodniem, ale taniej o 1% niż miesiąc wcześniej. Był to poziom cen mneijszy o 18% niż przed rokiem. Za kaczki brojlery dostawcom płacono 6,96 zł/kg, odpowiednio mniej o 0,05 zł/kg i 0,03 zł/kg niż tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem kaczki brojlery były o 9% tańsze.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W przedostatnim tygodniu listopada br. na rynku krajowym podrożały o 5% tuszki kurcząt patroszonych, które sprzedawano po 7,44 zł/kg. Cena tego asortymentu była wyższa o 2% niż przed miesiącem, ale niższa o 9% niż w analogicznym okresie 2022 r. Tuszki indyków sprzedawano po 13,31 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% drożej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie tuszki indyków kosztowały mniej o 15% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: