| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (28.02.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (28.02.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W Unii Europejskiej utrzymuje się wzrost cen żywca wieprzowego. W dniach 22–28.02.2021 r. (dane Komisji Europejskiej) za świnie rzeźne klasy E w UE płacono 135,69 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 3,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 6% niż przed miesiącem. Cena żywca tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 136,26 EUR/100 kg i była wyższa o 0,57 EUR/100 kg od ceny w UE oraz o 4,78 EUR/100 kg od ceny w Niemczech.
 
W Polsce, w ostatnim tygodniu lutego br. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) dostawcom za trzodę chlewną płacono 4,68 zł/kg, czyli więcej o 8% niż w poprzednim notowaniu i o 18% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była niższa o 26% niż przed rokiem. Krajowe ceny żywca wieprzowego były zróżnicowane regionalnie. Najwięcej za świnie rzeźne – 4,75 zł/kg – otrzymywali dostawcy z makroregionu środkowo-wschodniego, obejmującego woj.: łódzkie, mazowieckie i podlaskie, a najmniej – 4,55 zł/kg – z makroregionu południowo-wschodniego, obejmującego woj.: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W ślad za zwyżką cen w skupie drożały też elementy wieprzowe. W dniach 22–28 lutego br. półtusze wieprzowe zbywano po 6,63 zł/kg, a zatem drożej o 6% niż tydzień wcześniej oraz o 14% niż przed miesiącem. Cena półtusz była jednak niższa o 26% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W ostatnim tygodniu lutego br. bydło rzeźne kupowano po 6,76 zł/kg, tj. o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 7% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat po 13,68 zł/kg, czyli o 0,05 zł/kg drożej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena ćwierćtusz była również wyższa o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym od stycznia br. utrzymuje się zwyżka cen zakupu żywca drobiowego. W dniach 22–28.02.2021 r. za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali 3,51 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 5,59 zł/kg i była wyższa o 2% niż w poprzednim notowaniu oraz aż o 19% niż w ostatnim tygodniu stycznia br. Kaczki brojlery nabywano po 4,57 zł/kg, czyli drożej o 0,04 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż miesiąc wcześniej. Ceny kurcząt i kaczek brojlerów były wyższe o 4% niż przed rokiem, a cena indyków – o 1%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W ostatnim tygodniu lutego br. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 5,97 zł/kg, tj. taniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 4% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków patroszonych, w porównaniu z poprzednim notowaniem, zwiększyła się o 8% do 10,76 zł/kg i jednocześnie była o 11,5% wyższa niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen sprzed roku tuszki kurcząt podrożały o 10,5%, a tuszki indyków – o 18,5%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!