Rynek mięsa w Polsce (28.08.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (28.08.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego


W Unii Europejskiej od końca lipca br. notowana jest zwyżka cen żywca wieprzowego. W dniach 22–28.08.2022 r. unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 206,70 EUR/100 kg, a więc odpowiednio o 2% i o 7% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego żywca była o 45,5% większa niż przed rokiem.


W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy, wyrażona w euro była wyższa o 2,72 EUR/100 kg niż średnio w UE i wyniosła 209,42 EUR/100 kg. Drożej niż w Polsce trzodę chlewną skupowano m.in. na rynku francuskim - 211,00 EUR/100 kg, hiszpańskim - 211,11 EUR/100 kg i niemieckim - 211,95 EUR/100 kg, a taniej – na rynku duńskim - 180,03 EUR/100 kg i niderlandzkim - 182,91 EUR/100 kg.


W Polsce w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czwartym tygodniu sierpnia br. trzodę chlewną nabywano po 7,62 zł/kg, czyli o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była wyższa o 56% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.


Ceny zbytu mięsa wieprzowego


W zakładach mięsnych cena półtusz wieprzowych wyniosła 11,10 zł/kg i była wyższa o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz odpowiednio o 12% i 52% niż przed miesiącem i rokiem.


Ceny zakupu żywca wołowego


W dniach 22–28.08.2022 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 11,23 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 3% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wołowy był o 43% droższy niż przed rokiem.


Ceny zbytu mięsa wołowego


W czwartym tygodniu sierpnia br. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych z młodych buhajków do 2 lat wyniosła 21,67 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% wyższa niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku ćwierćtusze wołowe podrożały o 46%.


Ceny zakupu żywca drobiowego


W dniach 22–28.08.2022 r. cena skupu indyków wyniosła 8,52 zł/kg i była niższa odpowiednio o 0,02 zł/kg i o 0,04 zł/kg niż tydzień i miesiąc wcześniej, ale wyższa o 73% niż w analogicznym tygodniu 2021 r. Kurczęta brojlery skupowano po 6,08 zł/kg, o 1 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był o 47% droższy niż przed rokiem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 7,38 zł/kg wobec 7,37 zł/kg tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku kaczki brojlery podrożały o 48%. Za gęsi tuczone dostawcy uzyskiwali przeciętnie 15,82 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku gęsina podrożała o 61%.


Ceny zbytu mięsa drobiowego


Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych średnio po 9,40 zł/kg względem 9,42 zł/kg w poprzednim tygodniu. Tuszki kurcząt były droższe o 1% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 0,4% do 14,08 zł/kg. Jednocześnie była ona niższa o 5% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt podrożały o 60%, a tuszki indyków – o 29%.


 


Tagi:
źródło: