| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (29.11.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (29.11.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku unijnym od marca br. utrzymuje się zniżkowy trend cen skupu trzody chlewnej. W okresie wiosenno-letnim sytuacja cenowa kształtowała się pod wpływem ograniczeń zapotrzebowania na wieprzowinę w związku z zamknięciem branży HoReCa i wprowadzeniem w gospodarkach wielu krajów obostrzeń w ramach walki z pandemią koronawirusa. Od września obniżka cen jest wynikiem wykrycia ognisk ASF w Niemczech i brakiem możliwości wysyłki wieprzowiny do Chin, co skutkowało powstaniem nadwyżek tego asortymentu na rynku unijnym.
 
W dniach 23–29.11.2020 r. za świnie rzeźne klasy E unijni dostawcy otrzymywali 129,79 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc mniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż przed miesiącem. Był to poziom cen niższy o 32% niż przed rokiem. Cena żywca tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 113,83 EUR/100 kg, czyli o mniejszym o 12% niż w UE i o 8% niż w Niemczech. Ten sam kierunek zmian cen notowany jest na rynku krajowym.
 
W dniach 23–29.11.2020 r. zakłady mięsne objęte Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywiec wieprzowy płaciły dostawcom 3,86 zł/kg, a zatem mniej o 4% w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 12,5% niż przed miesiącem. Cena żywca była niższa o 36,5% niż przed rokiem. Poziom cen zakupu żywca wieprzowego był zróżnicowany regionalnie. Najwięcej za trzodę chlewną otrzymywali producenci z makroregionu północnego – 3,94 zł/kg, obejmującego województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, a najmniej – z makroregionu zachodniego – 3,79 zł/kg, obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W ostatnim tygodniu listopada br. cena zbytu półtusz wieprzowych ukształtowała się w granicy 5,85 zł/kg, czyli niższym o 5% niż w poprzednim notowaniu, o 10% niż przed miesiącem oraz o 36,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W czwartym tygodniu listopada br. w kraju żywiec wołowy nabywano, a więc po 6,27 zł/kg, tj. drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 0,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena bydła była wyższa o 1% niż w porównywalnym okresie 2019 r.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,35 zł/kg, a zatem to więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu. Ceny tego asortymentu kształtowały się na poziomie wyższym o 2% niż przed miesiącem i o 4% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 23–29.11.2020 r. za kurczęta brojlery płacono 3,04 zł/kg, a więc mniej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt była niższa o 3% niż przed miesiącem i o 4,5% niż przed rokiem. Indyki, w stosunku do poprzedniego tygodnia, potaniały o 0,5% do 4,11 zł/kg. Jednocześnie ich cena była mniejsza o 2% niż przed miesiącem i o 29% niż przed rokiem.
 
Za gęsi tuczone dostawcy uzyskiwali średnio 8,25 zł/kg, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 10% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery kupowano po 4,26 zł/kg względem 4,27 zł/kg w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena gęsi była niższa o 9%, a kaczek – o 2%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W czwartym tygodniu listopada br. w porównaniu do poprzedniego tygodnia tuszki kurcząt patroszonych potaniały o 6% do 3,49 zł/kg. Cena była niższa o 24% niż w poprzednim miesiącu oraz o 28% niż przed rokiem. Tuszki indyków zbywano podobnie jak tydzień wcześniej po 9,00 zł/kg wobec 8,97 zł/kg miesiąc wcześniej. Był to poziom cen o 9% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!