| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (30.01.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (30.01.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Od początku 2022 r. ceny żywca wieprzowego u największych unijnych producentów wykazują spadek. W dniach 24–30.01.2022 r. średnio w UE za świnie rzeźne klasy E dostawcom płacono 130,36 EUR/100 kg, czyli o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale więcej o 2% niż przed rokiem. Cena polskiej wieprzowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 124,22 EUR/100 kg i była niższa o 5% niż średnio w UE oraz o 3% niż na rynku niemieckim. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czwartym tygodniu stycznia br. cena trzody chlewnej w Polsce ukształtowała się w granicy 4,32 zł/kg i była mniejsza o 3% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Jednak w stosunku do notowań sprzed roku żywiec ten był droższy o 9%.

Ceny zakupu żywca wołowego

W ostatnim tygodniu stycznia 2022 r. za bydło rzeźne krajowi dostawcy otrzymywali 9,46 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był jednak droższy o 41% niż w porównywalnym okresie 2021 r. W UE cena bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 440,69 EUR/100 kg, tj. podobnym do uzyskanego w poprzednim tygodniu. Była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 21% niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 446,22 EUR/100 kg i była jedną z wyższych w UE. Większe niż w Polsce ceny żywca wołowego odnotowano w Niemczech - 489,99 EUR/100 kg i Szwecji - 471,99 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 24–30.01.2022 r. zakłady mięsne zbywały ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat po 19,22 zł/kg wobec 19,26 zł/kg tydzień wcześniej. Cena ćwierćtusz była odpowiednio wyższa o 3% i o 41% niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W ostatnim tygodniu stycznia 2022 r. zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery średnio po 4,49 zł/kg, względem 4,48 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był droższy o 3% niż przed miesiącem oraz o 34% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Cena indyków wzrosła o 1% w stosunku do poprzedniego tygodnia i wyniosła 6,47 zł/kg. Była ona wyższa o 14% niż miesiąc wcześniej i o 38% niż przed rokiem. Za kaczki brojlery, podobnie jak w poprzednim tygodniu, dostawcy otrzymywali 6,03 zł/kg. Był to poziom cen wyższy o 5% niż przed miesiącem oraz o 38% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W zakładach tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,99 zł/kg, tj. taniej o 2% niż tydzień wcześniej, ale o 0,01 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 11,54 zł/kg wobec 11,55 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była ona wyższa o 3% niż w końcu grudnia 2021 r. W odniesieniu do notowań uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 22%, a tuszki indyków – o 19,5%.


Tagi:
źródło: