Rynek mięsa w Polsce (30.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (30.10.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W ostatnim tygodniu października br. na rynku krajowym kontynuowana była obniżka cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 24– 30.10.2022 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) dostawcy za świnie rzeźne uzyskiwali 7,00 zł/kg, a więc mniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 71% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W zakładach mięsnych cena zbytu półtusz wieprzowych zmniejszyła się w obrębie tygodnia o 3% i wyniosła 10,26 zł/kg. Był to poziom niższy o 10% niż przed miesiącem, ale wyższy o 67% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Cena zakupu bydła rzeźnego w ostatnim tygodniu października br. wyniosła 10,95 zł/kg względem 10,92 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec wołowy był droższy o 1,5% niż w końcu września br. oraz o 24% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat zbywano po 21,80 zł/kg, czyli taniej o 5% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 0,06 zł/kg niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była wyższa o 27% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 24–30.10.2022 r. kurczęta brojlery skupowano po 6,02 zł/kg, tj. taniej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz taniej o 2,5% niż przed miesiącem. Za indyki dostawcom płacono 8,90 zł/kg, a zatem więcej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena gęsi tuczonych w skali tygodnia zmalała o 1% do 16,23 zł/kg i była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z poprzednim tygodniem kaczki brojlery podrożały o 0,5%, a ich cena ukształtowała się na poziomie 7,58 zł/kg, a zatem wyższym o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 51%, indyki – o 82%, gęsi – o 65%, a kaczki brojlery – o 50%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W ostatnim tygodniu października br. w zakładach drobiarskich tuszki kurcząt patroszonych sprzedawano po 7,33 zł/kg, czyli drożej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 19% niż przed miesiącem. Jednocześnie tuszki kurcząt były droższe o 22,5% niż przed rokiem. Cena tuszek indyków wyniosła 14,94 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 4% niż w końcu września br. W porównaniu do cen otrzymywanych przed rokiem tuszki indyków podrożały o 45%.


Tagi:
źródło: