Rynek mięsa w Polsce (4.02.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (4.02.2024)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2024 r. wyhamowany został, utrzymujący się od początku grudnia 2023 r., zniżkowy trend cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 29.01 – 4.02.2024 r. w zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena świń rzeźnych ukształtowała się w granicy 6,71 zł/kg, a więc wyższym o 0,5% niż tydzień wcześniej, ale niższym o 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był tańszy o 9% niż przed rokiem.

W UE średnia cena świń rzeźnych klasy E w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 0,2% i wyniosła 200,82 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Była ona niższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 2% niż przed rokiem.

W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 202,11 EUR/100 kg, tj. wyższym o 0,6% niż średnio w UE. Średnie ceny skupu świń rzeźnych u największych unijnych producentów wieprzowiny kształtowały się następująco: 210,45 EUR/100 kg w Niemczech, 198,38 EUR/100 kg w Hiszpanii, 193,00 EUR/100 kg we Francji, 181,91 EUR/100 kg w Danii oraz 170,59 EUR/100 kg w Niderlandach.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 9,85 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż na początku stycznia br. Cena tego asortymentu była niższa o 6% niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 29.01 – 4.02.2024 r. bydło rzeźne skupowano po 9,86 zł/kg, tj. o 0,04 zł/kg taniej niż tydzień wcześniej, ale drożej o 1% niż przed miesiącem. Cena żywca wołowego była niższa o 8% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 20,45 zł/kg względem 20,54 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz była wyższa o 1% niż na początku stycznia br., ale niższa o 3% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na przełomie stycznia i lutego 2024 r. w zakładach drobiarskich monitorowanych przez ZSRIR MRiRW przeważały obniżki cen skupu żywca drobiowego. Za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali 4,63 zł/kg, a więc mniej o 0,01 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 6,18 zł/kg i była wyższa o 1% niż przed tygodniem i miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 6,72 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do cen uzyskanych przed rokiem indyki były tańsze o 31%, kurczęta brojlery – o 18%, a kaczki brojlery – o 12,5%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się na poziomie 7,40 zł/kg, a zatem wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale niższym o 10% niż przed miesiącem. Tuszki indyków patroszonych zbywano po 13,26 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale drożej o 1,5% niż na początku stycznia br. W po-równaniu z tym samym okresem 2023 r. tuszki kurcząt były tańsze o 13%, a tuszki indyków – 0 12%.


Tagi:
źródło: