Rynek mięsa w Polsce (5.03.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (5.03.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W krajowym skupie na przełomie lutego i marca br. potaniał żywiec wieprzowy. W dniach 27.02 – 5.03.2023 r. zakłady mięsne monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną po 8,26 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednak w stosunku do notowań sprzed miesiąca i roku cena tego żywca była odpowiednio wyższa o 12% i 60%.

W UE świnie rzeźne klasy E nabywano po 227,27 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen odpowiednio wyższy o 11% i o 57% niż przed miesiącem i rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w euro wyniosła 229,91 EUR/100 kg i o 1% przewyższała średnią cenę w UE. Mniejsze niż w Polsce ceny żywca wieprzowego odnotowano m.in. w Danii o 52,15 EUR/100 kg, Niderlandach o 20,50 EUR/100 kg i Hiszpanii o 1,29 EUR/100 kg, a większe m.in. w Niemczech o 6,96 EUR/100 kg i na Węgrzech o 6,30 EUR/100 kg i we Francji o 1,09 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na przełomie lutego i marca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 12,02 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie półtusze wieprzowe były droższe o 14% niż przed miesiącem oraz o 64% w porównaniu z cenami sprzed roku.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 27.02 – 5.03.2023 r. krajowa cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 10,78 zł/kg i była wyższa o 0,05 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 8% droższy niż przed rokiem.

Na rynku unijnym cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 511,41 EUR/100 kg, a zatem większym niż tydzień i miesiąc wcześniej odpowiednio o 0,2% i 0,5% oraz o 10% niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w euro wyniosła 484,68 EUR/100 kg i była o 5% niższa od ceny w UE. Żywiec wołowy po cenach mniejszych niż w Polsce oferowano m.in. w Niderlandach o 26,5 EUR/100 kg i Rumunii o 61,61 EUR/100 kg. Więcej niż w Polsce za bydło rzeźne otrzymywali dostawcy z Irlandii o 56,20 EUR/100 kg, Francji o 47,71 EUR/100 kg, Hiszpanii o 41,42 EUR/100 kg, Włoch o 38,68 EUR/100 kg i Niemiec o 25,78 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Na przełomie lutego i marca br., w porównaniu z poprzednim tygodniem, o 1% podrożały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat, które zbywano po 21,63 zł/kg. Cena tego asortymentu była wyższa o 2,5% niż przed miesiącem oraz o 8% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 27.02 – 5.03.2023 r. na rynku krajowym kurczęta brojlery skupowano przeciętnie po 5,82 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż na przełomie stycznia i lutego br. W porównaniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 22%. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 8,89 zł/kg względem 8,88 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 28% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r. Za kaczki brojlery dostawcom w skupie płacono 7,69 zł/kg, tj. mniej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu. Cena kaczek była podobna do uzyskanej przed miesiącem, ale wyższa o 22,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Na rynku krajowym cena tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się na poziomie 9,40 zł/kg, czyli wyższym o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 14,39 zł/kg, a więc taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była wyższa o 12% niż przed rokiem, a cena tuszek indyków – o 17%.


Tagi:
źródło: