Rynek mięsa w Polsce (6.11.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (6.11.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym na przełomie października i listopada br. zatrzymany został zniżkowy trend cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 31.10 – 6.11.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, podobnie jak tydzień wcześniej, świnie rzeźne nabywano po 7,00 zł/kg. Cena tego żywca była niższa o 5% niż przed miesiącem, ale wyższa o 69% niż przed rokiem.

W Unii Europejskiej utrzymuje się obniżka cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 31.10 – 6.11.2022 r. za świnie rzeźne klasy E unijni dostawcy otrzymywali 197,88 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc mniej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 3,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był droższy o 54% niż przed rokiem. Cena zakupu świń rzeźnych tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 194,95 EUR/100 kg i była niższa o 1,5% niż średnio w UE oraz o 2% niż w Niemczech. Ceny mniejsze niż w Polsce zaobserwowano z kolei m.in. w Niderlandach o 13% i Danii o 6,5%.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Cena zbytu półtusz wieprzowych, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zmniejszyła się o 1% do 10,15 zł/kg. Półtusze wieprzowe były tańsze o 6% niż na początku października br., ale droższe o 64% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na przełomie października i listopada br. krajowi dostawcy za żywiec wołowy otrzymywali 11,04 zł/kg, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku bydło rzeźne w skupie podrożało o 22%. Na rynku unijnym, podobnie jak w Polsce, notowany jest systematyczny wzrost średnich cen zakupu żywca wołowego.

W dniach 31.10 – 6.11.2022 r. w UE bydło rzeźne klasy R3 skupowano po 498,51 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a zatem drożej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu, o 1% niż przed miesiącem oraz o 20% niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce była zbliżona do średniej w UE i wyniosła 497,94 EUR/100 kg. Ceny mniejsze niż w Polsce uzyskiwano m.in. w Niderlandach - 462,50 EUR/100 kg i Irlandii - 459,60 EUR/100 kg, a wyższe – we Francji - 520,79 EUR/100 kg, Niemczech - 515,86 EUR/100 kg, we Włoszech - 513,79 EUR/100 kg oraz w Hiszpanii - 505,77 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat sprzedawano po 21,84 zł/kg, tj. o 0,04 zł/kg drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego asortymentu była wyższa o 22% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 31.10 – 6.11.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 6,01 zł/kg, tj. podobnym do uzyskanego tydzień wcześniej, ale niższym o 2% niż przed miesiącem. Indyki skupowano po 8,92 zł/kg, czyli drożej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Za gęsi tuczone dostawcy otrzymywali 16,35 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż na początku października br. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się w granicy 7,63 zł/kg, a zatem odpowiednio wyższym o 1% i 2% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 48,5%, indyki – o 78,5%, gęsi – o 59%, a kaczki brojlery – o 51%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie na przełomie października i listopada br. sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 8,52 zł/kg, a więc drożej o 16% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 14,92 zł/kg i była niższa o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 1% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt i indyków podrożały odpowiednio o 37% i 39%.


Tagi:
źródło: