Rynek mięsa w Polsce (8.04.2018)

Krajowe ceny żywca wieprzowego od trzech tygodni są w miarę stabilne. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (8.04.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 2–8.04.2018 r. za trzodę chlewną dostawcom płacono 4,58 zł/kg względem 4,57 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 4,5% niż przed miesiącem oraz o 15% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym od połowy marca br. utrzymuje się systematyczna zniżka cen żywca wieprzowego. W dniach 2–8.04.2018 r. cena zakupu świń rzeźnych klasy E wynosiła 144,48 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w stosunku do 144,90 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był tańszy o 3% niż przed miesiącem oraz o 13% niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną tej klasy wyrażoną w walucie unijnej otrzymywano 143,25 EUR/100 kg, tj. o 1% mniej niż w UE. Niższe niż w Polsce ceny tego żywca notowano m.in. w Holandii o 12%, Francji o 8,5%, Hiszpanii o 2%, a wyższe – w Niemczech o 4%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W pierwszym tygodniu kwietnia br. krajowa cena półtusz wieprzowych uległa spadkowi o 1% w porównaniu do poprzedniego tygodnia i średnio wynosiła 6,71 zł/kg. Była ona niższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 14% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Krajowe ceny bydła rzeźnego ulegają nieznacznym spadkom. W dniach 2–8.04.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za 1 kg żywca wołowego dostawcy otrzymywali 6,79 zł w porównaniu do 6,80 zł w ostatnim tygodniu marca br. Cena tego żywca była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 7% wyższa wobec notowań sprzed roku.
 
Podobny kierunek zmian cen notowany jest w krajach UE. Na początku kwietnia br. średnia unijna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 384,86 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w stosunku do 385,71 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu oraz 385,63 EUR/100 kg przed miesiącem. Był to jednak poziom o 4% wyższy niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 334,54 EUR/kg i była o 13% niższa niż średnio w UE. Mniejsze niż w Polsce ceny bydła uzyskiwano jedynie w Rumunii - 304,82 EUR/100 kg, na Słowacji - 331,21 EUR/100 kg i na Łotwie - 261 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W pierwszym tygodniu kwietnia br. krajowe zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,74 zł/kg, czyli drożej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na początku kwietnia, po dwóch tygodniach obniżki, ceny skupu kurcząt brojlerów ustabilizowały się w granicy 3,42 zł/kg. Był to poziom o 1% mniejszy niż przed miesiącem, ale o 3% większy niż przed rokiem. Indyki skupowano po 4,52 zł/kg, względem 4,53 zł/kg przed tygodniem. Cena tego żywca była niższa o 2% niż na początku marca br. oraz o 11% w stosunku do porównywalnego tygodnia 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W pierwszym tygodniu kwietnia br. na rynku krajowym podrożały tuszki kurcząt, a potaniały tuszki indyków. Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,60 zł/kg, tj. o 4% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 3% taniej niż przed miesiącem. Za tuszki indyków uzyskiwano 7,90 zł/kg, czyli mniej o 9,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt była o 18% wyższa, a tuszek indyków – o 18% niższa.


Tagi:
źródło: