Spadają ceny detaliczne artykułów mięsnych

W marcu br. zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej ceny detaliczne artykułów mięsnych były mniejsze od notowanych przed rokiem. Głównym powodem spadku cen była spora podaż mięsa wieprzowego i problemami z jego wywozem poza granice Wspólnoty jak i większa produkcja mięsa drobiowego – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Spadają ceny detaliczne artykułów mięsnych

Ceny mięsa

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w marcu br. w porównaniu z wcześniejszym miesiącem, ceny detaliczne produktów mięsnych zwiększyły się o 0,1%, czyli w niższym stopniu niż ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które wzrosły o 0,4%. Zwyżka poziomu cen artykułów mięsnych była głównie wynikiem podrożenia mięsa surowego o 0,4%, podczas gdy wędliny i pozostałe przetwory mięsne potaniały o 0,1%. Pośród mięsa surowego, w największym stopniu bo o 1,4%, podrożało mięso drobiowe. Ceny wołowiny zwiększyły się o 0,1%. Zmalały z kolei ceny mięsa wieprzowego – o 0,3%.

W marcu br. ceny detaliczne produktów mięsnych były o 1,9% niższe od notowanych w porównywalnym czasie przed rokiem, podczas gdy ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w tym okresie o 0,9%. Źródłem spadku cen produktów mięsnych były o 1,9% niższe ceny mięsa surowego, w tym szczególności wieprzowiny, której ceny zmniejszyły się o 3,9%. W marcu br., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. mięso drobiowe potaniało o 1,6%. Wzrosły za to ceny mięsa wołowego o 0,4%. Wędliny i pozostałe przetwory mięsne były natomiast tańsze o 1,3%.

Jak wynika z danych Eurostat, według metodologii HICP, w marcu br., w porównaniu z lutym 2016 r. ceny artykułów mięsnych w UE obniżyły się o 0,2%. Najgłębszych ich spadek odnotowano na Słowenii o 1,9%, oraz w Austrii i Danii po 1,5%. Artykuły mięsne najbardziej podrożały z kolei na Cyprze o 0,7%, w Estonii i Luksemburgu po 0,6%.

Roczne kierunki zmian cen mięsa w Polsce są odzwierciedleniem trendu panującego w UE. Według danych Eurostat, w UE, w marcu br. ceny detaliczne artykułów mięsnych zmniejszyły się o 1,3%, podczas gdy ceny żywności i napojów bezalkoholowych były na takim samym poziomie jak przed rokiem.

Krajami, w których zaobserwowano najgłębszy spadek cen były Rumunia o 10,5%  - głównie z uwagi na obniżony VAT na produkty żywnościowe, Węgry o 7,1% i Słowacja o 6,3%. Z drugiej strony artykuły mięsne w największym stopniu podrożały na Malcie o 2,5%, Szwecji o 2,1%, Luksemburgu o 1,7%, a w Belgii o 0,9%. W tym czasie mięso w Polsce potaniało w takim samym stopniu jak podaje to GUS. Mniejszy poziom cen artykułów mięsnych w krajach UE spowodowany jest zarówno dużą podażą mięsa wieprzowego i problemami z jego wywozem poza granice Wspólnoty ze względu na ASF jak i większą produkcją mięsa drobiowego, napędzaną mniejszymi cenami pasz.

Jak zauważają analitycy BGŻ BNP Paribas, od momentu wejścia Polski do UE, w naszym kraju ceny detaliczne mięsa i jego przetworów zwiększyły się bardziej niż w UE, jednak w mniejszym stopniu niż w większości nowych krajów członkowskich. W marcu 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2004 r. produkty te w Polsce podrożały o 35% podczas gdy w UE-28 o 26%. Większe niż w Polsce zwyżki cen mięsa zaobserwowano w siedmiu nowo przyjętych krajach Wspólnoty, w tym na Litwie o 64%, Węgrzech o 57% i na Łotwie o 54%.Tagi:
źródło: