Światowa produkcja mięsa

Według styczniowej prognozy Departamentu Rolnictwa USA (USDA) globalna produkcja wieprzowiny w 2022 r. prawdopodobnie wyniesie 109,9 mln ton i będzie o 0,9% wyższa niż w 2021 r.

Światowa produkcja mięsa
Nieznaczny spadek produkcji wieprzowiny w USA o 0,6% zrekompensowany zostanie jej wzrostem w Chinach o 1%, Brazylii o 3% i Meksyku o 4%.

Światowa produkcja wołowiny w 2022 r. może być o 1% wyższa niż w 2021 r. i wynieść 58,2 mln ton, o czym może zadecydować przede wszystkim jej zwiększenie m.in. w Brazylii o 5%, Chinach o 1% i Australii o 11%.

W 2022 r. produkcja kurcząt brojlerów na świecie może wynieść 100,8 mln ton i być o 0,9% większa niż w roku 2021. Spośród największych globalnych producentów zwyżka produkcji kurcząt brojlerów przewidywana jest m.in. w USA o 2%, Brazylii o 2% i UE o 0,5%, a obniżka w Chinach o 3%.


Tagi:
źródło: