Światowa produkcja mięsa

Według styczniowej prognozy Departamentu Rolnictwa USA (USDA) globalna produkcja wieprzowiny w 2023 r. prawdopodobnie wyniesie 114,1 mln ton i będzie większa o 1,4% niż w 2022 r.

Światowa produkcja mięsa
Największy wzrost produkcji wieprzowiny przewidywany jest w Brazylii o 1,9% do 4,4 mln ton i USA o 1,8% do 12,5 mln ton. W Chinach, które są największym światowym producentem trzody chlewnej, produkcja prawdopodobnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 55 mln ton, a w Unii Europejskiej może nastąpić jej nieznaczna obniżka o 0,4% do 22,6 mln ton.

Globalna produkcja wołowiny w 2023 r. może być mniejsza o 0,3% niż w 2022 r. i wynieść 59,2 mln ton, o czym prawdopodobnie zadecyduje jej zniżka głównie w USA o 6,5% do 12,1 mln ton, Argentynie o 3,5% do 3 mln ton i UE o 1,3% do 6,7 mln ton. Niższa produkcja żywca wołowego w ww. krajach nie zostanie zrównoważona wzrostem w Brazylii o 2% do 10,6 mln ton.

W 2023 r. globalna produkcja kurcząt brojlerów może osiągnąć 102,9 mln ton, czyli więcej o 1,8% niż w roku 2022. Spośród największych światowych producentów wzrost produkcji kurcząt brojlerów przewidywany jest m.in. w Brazylii o 3,5% do 14,7 mln ton, USA o 1,3% do 21,3 mln ton, UE o 0,5% do 11 mln ton, Meksyku o 3% do 4,1 mln ton i Tajlandii o 3,9% do 3,4 mln ton. W Chinach produkcja prawdopodobnie utrzyma się na poziomie z roku 2022 i wyniesie 14,3 mln ton.


 


Tagi:
źródło: