| Autor: redakcja1

Zagraniczny handel polskim mięsem

W czasie dziesięciu miesięcy 2018 r. zwiększyła się sprzedaż zagraniczna mięsa i jego przetworów z Polski, a największą dynamikę zwyżki wolumenu i wartości eksportu odnotowano w przypadku drobiu.

Zagraniczny handel polskim mięsem
Od stycznia do października 2018 r. z kraju wysłano 1 295 tys. ton produktów drobiowych, czyli o 12% więcej niż przed rokiem, a przychody uzyskane z tego tytułu były większe o 19% i wyniosły 2 237 mln EUR. Import drobiu wyniósł 143 tys. ton i był o 11% wyższy niż w tym samym okresie 2017 r. Wydatki poniesione na zakup produktów drobiowych zwiększyły się o 16% do 264 mln EUR.
 
Żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyeksportowano 676 tys. ton, czyli o 3% więcej niż przed rokiem, a przychody ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 1 334 mln EUR i były o 7% niższe niż w porównywalnym czasie 2017 r. Jednocześnie do kraju sprowadzono 809 tys. ton asortymentu wieprzowego, a zatem o 8% więcej niż rok wcześniej. Wydatki poniesione na przywóz wyniosły 1 510 mln EUR i były o 7% niższe.
 
W miesiącach styczeń-październik 2018 r. z kraju wysłano 403 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, tj. o 2% mniej niż przed rokiem, a w sumie przychody z eksportu zwiększyły się o 7% do 1 359 mln EUR. Import ukształtował się w granicy 40 tys. ton i był o 3% mniejszy niż przed rokiem. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu wyniosły 141 mln EUR, czyli o 4% więcej niż przed rokiem.
 
Łączne przychody z eksportu produktów drobiowych, wieprzowych i wołowych osiągnęły 4,9 mld EUR i były o 8% wyższe niż w porównywalnym okresie 2017 r.


Tagi:
źródło: