| Autor: redakcja1

Żywiec rzeźny

Według GUS, w 2016 r. wyprodukowano 6621,0 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 463,6 tys. ton - 7,5% więcej niż w 2015 r.

Żywiec rzeźny
W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 4939,2 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 338,2 tys. ton, tj. o 7,4%. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2016 r. 5659,8 tys. ton żywca, czyli o 328,8 tys. ton (o 6,2% więcej) niż w 2015 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 85,5% produkcji krajowej.
 
Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2016 r. według gatunków wyniosła:
  • wołowego - 972,0 tys. ton (o 5,8% więcej niż w 2015 r.),
  • cielęcego - 6,1 tys. ton (o 55,8% mniej),
  • wieprzowego - 2409,8 tys. ton (o 2,4% więcej),
  • baraniego - 2,8 tys. ton (o 16,5% więcej),
  • końskiego - 23,2 tys. ton (o 1,4% mniej),
  • drobiowego - 3201,4 tys. ton (o 12,7% więcej).
W 2016 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2015, udział żywca drobiowego o 2,2 p. proc., a zmalał żywca wołowego o 0,2 p. proc., cielęcego o 0,1 p. proc. i wieprzowego o 1,8 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, końskiego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.
 
W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie - 20,8%, mazowieckie - 19,5%, łódzkie - 8,6% i kujawsko-pomorskie - 8,3%. Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie - 1,7%, dolnośląskie - 1,9%, opolskie - 2,0%, małopolskie - 2,4%, lubuskie - 2,5%, świętokrzyskie - 2,8%, zachodniopomorskie - 3,4% i śląskie - 3,6%.
 
Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju - 455,3 kg, charakteryzowały się województwa: wielkopolskie - 815,1 kg, mazowieckie - 671,7 kg, śląskie - 647,2 kg, łódzkie - 594,6 kg, pomorskie - 548,9 kg i kujawsko-pomorskie - 535,1 kg.
 
Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim - 136,4 kg, podkarpackim - 193,8 kg, lubelskim - 231,6 kg, opolskim - 259,7 kg, zachodniopomorskim - 264,5 kg i małopolskim - 281,3 kg.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!