| Autor: mikolaj

ARR będzie realizować wspracie dla producentów warzyw i owoców

5 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1190), które wdraża przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014.

ARR będzie realizować wspracie dla producentów warzyw i owoców

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. jako jednostkę organizacyjną wykonującą zadania związane z udzielaniem wsparcia wskazano Agencję Rynku Rolnego

Wsparcie, o którym mowa może przysługiwać uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw, które realizują program operacyjny oraz producentom owoców i warzyw, którzy nie są członkami takich organizacji.

Przepisy rozporządzenia przewidują, że wsparcie może być przyznawane w odniesieniu do upraw prowadzonych zarówno w gruncie jak i pod osłonami. Produkty objęte wsparciem, o którym mowa to: jabłka, gruszki, pomidory, marchew, kapusta, papryka słodka, kalafior i brokuły, ogórki i korniszony, pieczarki, śliwki, maliny i jeżyny, porzeczki, agrest, borówki oraz winogrona.

Wsparcie udzielane jest po spełnieniu warunków przewidzianych w rozporządzeniu nr 932/2014, w związku z przeprowadzeniem operacji wycofania z rynku, zielonych zbiorów oraz niezbierania.

Każda operacja, która będzie kwalifikowała się do wsparcia musi zostać poprzedzona złożeniem przez organizację producentów realizującą program operacyjny lub producenta niezrzeszonego w takiej organizacji powiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia. Powiadomienie takie musi zostać złożone najpóźniej na dwa dni przed dniem planowanej operacji.

Powiadomienia poprzedzające przeprowadzenie ww. operacji przekazywane są przez podmioty uprawnione do wsparcia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Podobnie wnioski o pomoc są składane przez uprawnionego producenta lub organizację producentów do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!