Ogrodnictwo

 • 2019-01-09

  Ceny cebuli w Polsce (30.12.2018)

  W okresie od 17 do 30 grudnia 2018 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-01-04

  Sprzyjające warunki wegetacji drzew owocowych

  Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych odznaczał się na ogół sprzyjającymi warunkami, tj. brak strat zimowych, obfite kwitnienie, dobre zawiązywanie owoców, niewystąpienie wiosennych przymrozków.

 • 2019-01-03

  Zbiory ziemniaków w 2018 roku

  Wysokie temperatury powietrza z bardzo dużym deficytem opadów, a także nierównomiernym ich rozkładem w minionym roku, spowodowały ograniczenie możliwości plonotwórczych ziemniaków.

 • 2019-01-02

  Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

  Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowana została na poziomie minimalnie mniejszym od przewidywanego w poprzednim szacunku.

 • 2018-12-17

  Zbiory i ceny polskich ziemniaków

  Zbiory ziemniaków w Polsce, według szacunków IERiGŻ-PIB i IHAR-PIB, wyniosły ok. 7,65 mln t i były o 1,5 mln t niższe niż przed rokiem.

 • 2018-12-15

  Na unijnym rynku drożeją ziemniaki

  Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zwiększyły się do 270 EUR/t względem 110 EUR/t w roku poprzednim i 175-185 EUR/t w tym samym okresie w latach 2015-2016.

 • 2018-12-14

  Niższe zbiory ziemniaków

  Zbiory ziemniaków jadalnych, ale bez sadzeniaków i skrobiowych w krajach Europy Zachodniej, mających główny wpływ na europejski rynek ziemniaków, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania są szacowane na jedynie 23,5-24 mln t, czyli o 18-20% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2018-12-07

  Produkcja jabłek w UE w 2018 r.

  Na posiedzeniu grupy ekspertów ds. rynku jabłek i gruszek w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej poinformowano, że w Unii Europejskiej w 2018 r w sumie wyprodukowano 13,11 mln jabłek, co oznacza 41,7% zwyżki produkcji w skali roku oraz 15,2% w odniesieniu do średniej 5-letniej.

 • 2018-12-06

  Plantacje jabłoni na przestrzeni lat

  Porównanie wyników badania sadów w 2012 r. i w 2017 r. pozwala zauważyć spore różnice w strukturze wieku drzew i gęstości nasadzeń na plantacjach jabłoni.

 • 2018-12-05

  Sady grusz na przestrzeni lat

  Struktura wieku sadów gruszowych była podobna do struktury sadów jabłoniowych, przy czym w 2017 r. blisko 55% areału stanowiły drzewa w wieku od 5 do 14 lat, a więc to wzrost o 10 p. proc. w stosunku do roku 2012.

 • 2018-12-04

  Polskie sadownictwo

  W 2017 r. 23% obszaru sadów posiadało możliwości nawadniania, jednak wśród plantacji małych, tj. o powierzchni do 1 ha włącznie, procent areału możliwego do nawadniania był zdecydowanie mniejszy i wynosił 13%. Z kolei największe możliwości nawadniania zaobserwowano dla sadów o obszarze 10 do 19,99 ha oraz 20 do 49,99 ha. Dla tych grup plantacji możliwe było nawadnianie prawie...

 • 2018-12-01

  Rekordowe ceny ziemniaków

  W wyniku sporego spadku zbiorów jest rekordowa zwyżka cen w Europie Zachodniej.