Z życia instytucji

 • 2019-04-01

  Zniesienie ograniczeń importowych wprowadzonych przez Ukrainę w związku z BSE

  Restrykcje importowe dotyczyły bydła, pochodzących od niego produktów oraz surowców.

 • 2019-04-01

  Minister Ardanowski: rolnicy mogą liczyć na ARiMR

  Kilkukrotny wzrost wypłat środków w ramach pomocy krajowej, zakończona powodzeniem pierwsza kampania przyjmowania wniosków przez internet, szybkie tempo przekazywania dopłat bezpośrednich, przyspieszenie realizacji PROW na lata 2014-2020 – to bilans działań ARiMR w 2018 r. i w I kwartale 2019 r.

 • 2019-04-01

  Miliardy na wsparcie polskiego rolnictwa

  – Rekordowa wysokość pomocy udzielonej rolnikom w ubiegłym roku pokazuje, jak dużą wagę do tego sektora gospodarki przywiązuje obecny rząd – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wspólnie z prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marią Fajger uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej temu zagadnieniu.

 • 2019-04-01

  Subwencja oświatowa dla szkół na terenach wiejskich

  w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej dla szkół na terenach wiejskich w związku ze spadkiem liczby uczniów i zagrożeniem zamykania szkół z terenów wiejskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało poniższe wyjaśnienia.

 • 2019-03-31

  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników w 2018 r.

  W 2018 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 15 295 wypadków, o 2 866 (15,8%) mniej niż w 2017 roku.

 • 2019-03-29

  Rozstrzygnięcie „II Powiatowego Konkurs z zakresu Wiedzy Rolniczej” w Krasnosielcu z udziałem KRUS

  W dniu 28 marca 2019 r. Zastępca Prezesa Kasy Andrzej Kneć uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom II Powiatowego Konkursu z Zakresu Wiedzy Rolniczej, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosty Makowskiego i Wójta Gminy Krasnosielc.

 • 2019-03-29

  Porozumienie Rolnicze o paszach i GMO

  W MRiRW odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Odbudowy Suwerenności Paszowej i Ograniczenia GMO. Jest to kolejny zespół utworzony w ramach Porozumienia Rolniczego. Uczestniczący w nim przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych, przetwórców i nauki zajmowali się problematyką rynku paszowego oraz wzmacnianiem na nim pozycji krajowej produkcji białka....

 • 2019-03-29

  Konferencja Prezesa KRUS na temat działań prewencyjnych w 2019 roku

  27 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik na temat kampanii prewencyjnej „Nie daj się wkręcić”, połączona z wręczeniem nagród dla publicystów biorących udział w konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

 • 2019-03-29

  Nielegalny ubój drobiu

  Dnia 13 marca br., w związku z anonimowym doniesieniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie powziął informację o podejrzeniu prowadzenia nielegalnego uboju drobiu w miejscowości zlokalizowanej w powiecie piaseczyńskim.

 • 2019-03-29

  XXIV konkurs na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” rozstrzygnięty

  Zakończyła się dwudziesta czwarta edycja konkursu adresowanego do dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikowały materiały popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

 • 2019-03-27

  Nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań leśnych PROW 2014-2020, w szczególności w zakresie nowego poddziałania leśnego: „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

 • 2019-03-27

  Większe korzyści dla ubezpieczonych

  Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.