Z życia instytucji

 • 2020-04-07

  Dopłaty 2020:15 kwietnia koniec przyjmowania oświadczeń

  W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

 • 2020-04-06

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

  Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 • 2020-04-06

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy...

 • 2020-04-06

  Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

 • 2020-04-05

  Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

  Trzynastą emeryturę będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

 • 2020-04-03

  Możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

  W dniu 3 kwietnia 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

 • 2020-04-02

  Problemy branży mlecznej

  W ostatnich dniach Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawił stanowisko wobec wyzwań stawianych branży rolniczej przez pandemię koronawirusa, kierowane na ręce Pana Ministra. Światowa epidemia z pewnością mocno odbije się na gospodarce a przy tym również na rolnikach. Skutki widać już dziś. Zapowiedzi pakietu pomocowego kierowane przez Rząd nie uwzględniają prawie w...

 • 2020-04-02

  32 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 31 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 32 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-04-02

  Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii

  Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz...

 • 2020-04-02

  Pola po dwóch stronach granicy - ułatwienia dla rolników

  Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na polach usytuowanych po dwóch stronach granicy w południowej i wschodniej części Polski.

 • 2020-04-02

  Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwietniu br.

  Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 • 2020-04-02

  Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

  Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.