Przetwórstwo spożywcze

 • 2019-05-24

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (12.05.2019)

  W dniach od 6 do 12 maja 2019 roku spadła cena pełnego mleka w proszku i masła konfekcjonowanego, a wzrosła cena masła w blokach i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2019-05-22

  Handel polskim zbożem i jego produktami

  W lutym 2019 r. z Polski wyeksportowano 308 tys. t ziarna zbóż względem 206 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 181 tys. t pszenicy wobec 55 tys. t, 34 tys. t żyta w odniesieniu do 32 tys. t, 60 tys. t kukurydzy w porównaniu do 86 tys. t i mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2019-05-16

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (05.05.2019)

  W dniach od 22 kwietnia do 5 maja 2019 roku spadła cena pełnego mleka w proszku i masła konfekcjonowanego, a wzrosła cena masła w blokach i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2019-05-16

  Niskie ceny cukru w Polsce

  Ceny cukru na rynku krajowym utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, a decyduje o tym spora podaż z kampanii 2018/2019 oraz niskie ceny na rynku globalnym.

 • 2019-05-14

  Niskie ceny cukru

  Ceny cukru na rynku krajowym utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, a decyduje o tym spora podaż z kampanii 2018/2019 oraz niskie ceny na rynku globalnym.

 • 2019-05-13

  Wysoki eksport cukru

  Jak wynika ze wstępnych danych w styczniu w 2019 r. eksportowano z Polski 60,6 tys. t cukru z uwagi na dużą produkcję w sezonie 2018/2019.

 • 2019-05-11

  Niższy eksport produktów mlecznych

  Jak wynika ze wstępnych danych, eksport przetworów mlecznych w styczniu br. wyniósł 377,4 mln l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,4% niższy niż rok wcześniej.

 • 2019-05-10

  Ceny masła i mleka w proszku

  W marcu br. ceny masła i mleka w proszku na giełdach Europy Zachodniej wykazywały różne kierunki zmian w odniesieniu do lutego.

 • 2019-05-10

  Rynek cukru - potrzeba wzmocnienia plantatorów

  Polska stanowczo opowiada się za nieprzyznawaniem preferencji w przywozie cukru do UE.

 • 2019-05-10

  Ceny artykułów mleczarskich

  W lutym bieżącego roku cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 19,90 zł/kg i była o 1,8% mniejsza niż w styczniu, ale o 4,2% większa niż w porównywalnym czasie 2018 roku.

 • 2019-05-09

  Dodatkowe cła ze strony Stanów Zjednoczonych

  Rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował nałożenie dodatkowych ceł na szereg produktów pochodzących z Unii Europejskiej, wśród nich znajdują się również produkty mleczarskie takie jak jogurty, masło oraz sery, w tym Cheddar.

 • 2019-05-08

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W okresie styczeń–luty 2019 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 521,7 mln litrów, a więc była mniejsza o 0,3% niż w porównywalnym czasie 2018 roku.