Ze świata

 • 2022-07-23

  Kondycja amerykańskiej kukurydzy i soi utrzymuje się na razie na stabilnym poziomie

  Poniedziałkowy raport Crop Progress pokazał, że zbiory pszenicy ozimej są w USA zaawansowane w 70%, co jest równe średniej dla tej daty. Stan upraw kukurydzy i soi pozostaje na stabilnym poziomie, zbliżonym do ubiegłego roku.

 • 2022-07-21

  Produkcja i eksport unijnego odtłuszczonego mleka w proszku

  Unia Europejska pozostaje niekwestionowanym liderem w globalnej produkcji i eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku. Do grona liczących się producentów zaliczają się także: USA, Indie, Nowa Zelandia, Brazylia, Japonia oraz Australia.

 • 2022-07-20

  USDA podniósł prognozę zapsów kukurydzy w USA i w skali globalnej

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł (w lipcowej prognozie) o 1,4 mln ton szacunki zapasów końcowych amerykańskiej kukurydzy w starym sezonie. Wzrost starych zapasów dotyczy też skali globalnej i oznacza wyższe zapasy początkowe tego zboża w sezonie 2022/23.

 • 2022-07-20

  USDA obniża prognozę produkcji i spożycia pszenicy w nowym sezonie

  We wtorek (12.07.2022) Amerykański Departament Rolnictwa opublikował swoje comiesięczne prognozy dla krajowego i globalnego rynku zbóż. USDA podniósł nieco (w stosunku do czerwca) prognozę krajowych (USA) zbiorów i zapasów pszenicy na koniec nowego sezonu. W skali globalnej USDA obniżył (-1,8 mln ton w porównaniu z czerwcową prognozą) zbiory i o tyle samo konsumpcję. Lekki...

 • 2022-07-18

  Copa-Cogeca o unijnych celach odbudowy zasobów przyrodniczych

  W obliczu wojny kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy podjąć niezbędne kroki, aby zagwarantować dostawy żywności dla najbardziej pokrzywdzonych, na Ukrainie i całym świecie. Nadeszła chwila na dalsze umocnienie zjednoczonej europejskiej i międzynarodowej współpracy.

 • 2022-07-15

  Unijny rynek serów

  Unia Europejska jest największym globalnym producentem oraz eksporterem serów, które są dominującą pozycją w strukturze towarowej wywozu unijnych produktów mlecznych.

 • 2022-07-15

  Udział energii biopaliw stałych

  W 2019 r. udział energii biopaliw stałych w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w większości krajów wykazywał tendencję spadkową w stosunku do 2016 r.

 • 2022-07-14

  Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce i UE

  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w większości krajów członkowskich UE-28 się zmniejszało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych odnotowano trend rosnący. Ten wzrost przełożył się na zwyżkę udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem.

 • 2022-07-14

  Indeks cen produktów mlecznych FAO w czerwcu

  Indeks cen produktów mlecznych FAO, po obniżce w maju br., zanotował kolejny wzrost.

 • 2022-07-12

  Europejski rynek masła

  Unia Europejska, po Indiach, zajmuje drugą pozycję w globalnym rankingu największych producentów masła.

 • 2022-07-11

  Unijne pogłowie krów mlecznych

  W grudniu 2021 r. w UE-27 pogłowie krów mlecznych liczyło 20,2 mln szt. i było o 1,6% niższe niż w grudniu 2020 r.

 • 2022-07-09

  Europejski rynek OMP

  Unia Europejska pozostaje niekwestionowanym liderem w globalnej produkcji i eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2022-07-01

  Aktualizacja informacji dotyczącej znakowania żywności opakowanej w związku z brakiem surowców z Ukrainy

  Konieczność szybkiego dostosowania i wprowadzenia zmian recepturowych środków spożywczych w celu zachowania ciągłości produkcji, przy jednoczesnym braku możliwości technicznych adekwatnej zmiany opakowań/etykiet może skutkować brakiem pełnej zgodności oznakowania niektórych środków spożywczych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przepisach z zakresu znakowania, w...