Ze świata

 • 2019-09-18

  Spadki na rynku zbóż i oleistych

  W Chicago kontrakty na zboża i soję oddały we wtorek poniedziałkowe wzrosty, ponieważ uwaga inwestorów skupiła się na sprzyjającej pogodzie i spadających cenach ropy naftowej. Ropa, która odpowiedzialna była za poniedziałkowe wybicie cen zbóż i oleistych, straciła we wtorek dużą część zysków po tym jak Arabia Saudyjska oświadczyła, że do końca miesiąca przywróci...

 • 2019-09-18

  Niższe zbiory oleistych na świecie

  Według zaktualizowanych prognoz Oil World, światowe zbiory 7 głównych roślin oleistych w sezonie 2019/2020 wyniosą 557,3 mln t i będą o 2,9% niższe niż w sezonie poprzednim, w wyniku mniejszego areału uprawy o 0,6% do 274,5 mln ha i średnich plonów o 2,4% do 2,03 t/ha.

 • 2019-09-16

  Za nami wzrostowy tydzień na giełdowym rynku zbóż i oleistych

  Największy wpływ na ubiegłotygodniowe notowania miała publikacja (w miniony czwartek) wrześniowych prognoz USDA. Uczestnicy rynku jeszcze przed pojawieniem się raportu wychodzili z krótkich pozycji (odkupowali kontrakty) oczekując, że Amerykanie obniżą swoje wcześniejsze prognozy krajowych zbiorów kukurydzy i soi.

 • 2019-09-14

  Indeks cen produktów mlecznych FAO w lipcu 2019 r.

  Jak wynika z danych FAO w sierpniu 2019 r. po spadku w czerwcu i lipcu, zaobserwowano wzrost wskaźnika cen produktów mlecznych na świecie.

 • 2019-09-14

  Wzrost cen jagniąt

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

 • 2019-09-13

  Amerykańskie kontrakty na zboża i soję wzrosły po publikacji najnowszych prognoz

  W czwartek (12-09-2019) Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował swoje comiesięczne szacunki podaży i popytu.

 • 2019-09-13

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,159 mld t1, a więc to więcej o 0,8% niż w 2018 r., ale z uwagi na niższe zapasy początkowe, podaż całkowita zmalała o 0,1% do 2,784 mld t.

 • 2019-09-12

  Przecena większości kontraktów na zboża i nasiona oleiste

  Zboża, soja oraz rzepak oddały w środę część wzrostów z początku tygodnia. Spadki notowań przeważały wczoraj po obu stronach Atlantyku. Kontraktom w Chicago szkodziło skokowe umocnienie dolara w stosunku do głównych walut (mniej konkurencyjny eksport) i mniejsze szanse na złagodzenie wojny handlowej między USA i Chinami.

 • 2019-09-12

  Indeks cen zbóż według FAO w sierpniu 2019 r.

  Jak wynika z danych FAO w sierpniu 2019 r. zaobserwowano ponowny spadek wskaźnika cen zbóż. W omawianym miesiącu indeks cen FAO wyniósł 157,6 punktu i był o 6,4% mniejszy niż w lipcu 2019 r. i o 6,6% niż przed rokiem.

 • 2019-09-11

  Kontynuacja odbicia na giełdowym rynku zbóż i oleistych

  Notowania zbóż i oleistych rosły wczoraj po obu stronach Atlantyku. Z grona drożejących kontraktów wyłamała się tylko kanadyjska canola. W Chicago fundusze hedgingowe redukują swoje krótkie pozycje przed publikacją czwartkowych prognoz USDA w obawie, że nastąpi korekta w dół oczekiwanych zbiorów kukurydzy i soi.

 • 2019-09-10

  Amerykańska pszenica odbiła mocno w górę

  W Chicago najbliższa seria pszenicy podrożała w poniedziałek o ponad 3% pod wpływem zamykania krótkich pozycji spekulacyjnych przed publikowaną w czwartek miesięczną prognozą USDA.

 • 2019-09-10

  UE światowym liderem w handlu produktami rolno-spożywczymi

  Po raz kolejny UE jest największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych. W 2018 r. wartość tego eksportu z UE wyniosła 138 mld euro.