Produkcja zwierzęca

 • 2020-06-01

  Ceny skupu świń rzeźnych (17.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 maja 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-05-31

  Ceny produktów drobiowych w Polsce (17.05.2020)

  Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 10,5% do 4430 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 5424 zł/t, a najmniej w południo-wschodnim – 4329 zł/t.

 • 2020-05-29

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (17.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2020-05-29

  W kwietniu potaniały pasze dla drobiu

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 0,8% potaniały pasze dla drobiu do 1394 zł/t, przy czym w marcu było to 1405 zł/t.

 • 2020-05-28

  Apel hodowców koni oraz pracowników stadnin

  – Przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich oraz Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP wystosowali do mnie listy, w których zwrócili się z prośbą o wsparcie ich starań w przeciwstawianiu się zorganizowanej nagonce medialnej oraz podjęcie zdecydowanych działań, w celu poinformowania opinii publicznej o faktycznej sytuacji hodowli koni arabskich w Polsce...

 • 2020-05-28

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Jak wynika z danych GUS w kwietniu 2020 r. dostawcy za surowiec otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

 • 2020-05-28

  W kwietniu potaniały pasze dla trzody chlewnej

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 5% potaniały pasze dla trzody chlewnej do 1477 zł/t, przy czym w marcu było to 1554 zł/t.

 • 2020-05-27

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, a więc o 3% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

 • 2020-05-27

  Uzgodniono wzór nowego świadectwa zdrowia dla puchu i pierza eksportowanych do Chin

  W dniu 21 maja 2020 roku Ambasada RP w Pekinie poinformowała o zatwierdzeniu przez właściwą służbę chińską wzoru świadectwa zdrowia dla pierza eksportowanego z Polski do Chin.

 • 2020-05-27

  Skup mleka w Polsce

  W Polsce w pierwszym kwartale 2020 r., w wyniku dalszej poprawy wydajności krów mlecznych, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

 • 2020-05-27

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (10.05.2020)

  W dniach od 4 do 10 maja 2020 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen kurcząt patroszonych, ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych i wzrosty cen tuszek indyków.

 • 2020-05-26

  Produkcja krajowa przetworów mleczarskich

  Notowany na początku 2020 r. dalsza zwyżka dostaw mleka na potrzeby przemysłu mleczarskiego wpływał stymulująco na rozwój krajowej produkcji większości trwałych produktów mlecznych.