Produkcja zwierzęca

 • 2019-01-15

  Prognoza sytuacji na światowym rynku mleka

  Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowa tendencja w produkcji mleka. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) prognozuje, że w 2018 r. globalna produkcja surowca osiągnie poziom prawie 827 mln ton, tj. o 2% wyższy niż w 2017 r.

 • 2019-01-14

  Spożycie mleka i jego przetworów

  W Polsce w 2018 r. prawdopodobnie nastąpi powrót do zwyżkowych trendów w spożyciu mleka i jego przetworów.

 • 2019-01-14

  Handel UE wieprzowiną z krajami trzecimi

  W 2018 r. mniejszy wywóz wieprzowiny do Chin, czyli największego odbiorcy produktów wieprzowych z UE, jest rekompensowany zwiększeniem się sprzedaży zagranicznej do innych krajów, m.in. do Japonii, Korei Południowej, na Filipiny i do USA.

 • 2019-01-13

  Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

  Produkcja mleka zaraz po produkcji mięsnej w Polsce należy do podstawowej sfery działalności produkcji rolniczej, pełniąc istotną funkcję gospodarczą, społeczną i środowiskową.

 • 2019-01-12

  Produkcja drobiu w Polsce

  Czynnikiem stymulującym zwiększenie się produkcji drobiu w Polsce jest zapotrzebowanie eksportowe, głównie ze strony krajów Unii Europejskiej, a także krajów trzecich.

 • 2019-01-11

  Mniejsza opłacalność drobiu w IV kwartale 2018 r.

  Ceny żywca drobiowego w 2018 r. były, według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, większe o 3,4% w odniesieniu do 2017 r.

 • 2019-01-10

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (30.12.2018)

  W dniach od 17 do 30 grudnia 2018 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen zbytu półtuszy wieprzowych, indyków patroszonych i ćwierćtuszy wołowych, a także tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-01-10

  Rynek mięsa w Polsce (30.12.2018)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-01-10

  Ceny mleka w skupie

  W I półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zniżkowy ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez następne miesiące.

 • 2019-01-09

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (30.12.2018)

  W dniach od 17 do 30 grudnia 2018 w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, żywca wołowego i indyczego, a także spadek cen kurcząt brojlerów.

 • 2019-01-08

  Wzrost cen ryb, owoców morza i przetworów

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w okresie styczeń-październik 2018 r., w porównaniu z tym samym czasie roku poprzedniego zwiększyły się o 1,3%, z kolei w relacji październik minionego roku do grudnia 2017r. tempo wzrostu było większe i wyniosło 2,1%.

 • 2019-01-08

  Spadek produkcji baraniny

  Jak wynika z krótkoterminowej prognozy, w 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 może być niższa niż w 2017 r. o 1,1%.