Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2022-09-14

  Nasz eksport zbóż poza UE na początku sezonu 2022/23

  W ciągu 10 tygodni sezonu 2022/23 (zaczął się w lipcu) wyeksportowaliśmy poza Unię Europejską 735 tys. ton pszenicy w porównaniu do niespełna 300 tys. ton w analogicznym okresie przed rokiem. Oznacza to wynik blisko 2,5 razy większy niż na początku sezonu 2021/22.

 • 2022-09-10

  Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie

  Utrzymujące się warunki suszy w krajach półkuli północnej spowodowały znaczne ograniczenie najnowszych prognoz FAO dotyczących produkcji zbóż w sezonie 2022/23. Ustalona na poziomie 2 774 mln ton, światowa produkcja zbóż została obniżona o 17,2 mln ton w stosunku do poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu i przewiduje spadek o 1,4 procent (38,9 mln ton) rok do roku.

 • 2022-09-07

  Unijna produkcja kukurydzy spadnie w tym roku poniżej 60 mln ton

  W prognozie z 25.08.2022 Komisja Europejska oczekuje, że całkowita produkcja zbóż w UE wyniesie w tym roku 275,16 mln ton, czyli o 7,2% mniej niż w sezonie 2021/22. W stosunku do lipcowych prognoz korekta w górę produkcji pszenicy (+2,1 mln ton) została z nawiązką zniwelowana przez cięcie oczekiwanych zbiorów kukurydzy (-6,5 mln ton) i jęczmienia (-1,1 mln ton).

 • 2022-09-06

  Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2022-09-01

  W I półroczu nasz eksport zbóż spadł o 12%, ale jego wartość mocno wzrosła

  W okresie styczeń - czerwiec 2022 Polska wyeksportowała 3,98 mln ton zbóż, w porównaniu do 4,50 mln ton w tym samym czasie 2021 roku (-11,6% r/r). Jednak, dzięki dużo wyższym cenom, wartość naszego eksportu zbóż wyrażona w euro wzrosła w I półroczu 2022 o ponad 37% (r/r) do 1,338 mld złotych.

 • 2022-08-26

  Wydłużenie terminu wysiewu poplonów

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m. in. międzyplony jako obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z...

 • 2022-08-09

  W sezonie 2021/22 nasz eksport zbóż poza UE spadł o ponad 40%

  W zakończonym sezonie 2021/22 (skończył się z końcem czerwca) wyeksportowaliśmy poza UE 2,055 mln ton zbóż w porównaniu do 3,507 mln ton sezon wcześniej. Oznacza to wynik o 1,5 mln ton (42%) gorszy niż w sezonie 2020/21.

 • 2022-08-04

  Pomoc dla producentów chmielu – zasady

  Producenci rolni, którzy spełniają warunki przyznawania pomocy, mogą od 29 lipca do 12 sierpnia br. składać wnioski.

 • 2022-08-03

  Przebieg warunków agrometeorologicznych

  Siewy zbóż ozimych na jesieni 2021 roku przeprowadzano na ogół w optymalnych terminach agrotechnicznych, pomimo przesuszenia gleby występującego w tamtym czasie.

 • 2022-08-01

  Ceny skupu zbóż według GUS

  Na rynku krajowym ceny skupu zbóż w sezonie 2021/2022 wykazywały przewagę trendów zwyżkowych, ze znaczną intensyfikacją dynamiki wzrostu po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie w lutym 2022 r. i nieznacznym spadkiem cen skupu w ostatnim miesiącu sezonu.

 • 2022-07-31

  Maleją prognozy wydajności kukurydzy i słonecznika w UE

  Według MARS (unijna jednostka monitorująca uprawy) zboża ozime, które już zaczynają być zbierane, prawie nie zostały dotknięte suszą i będą plonować na poziomie zbliżonym do wskaźnika 5-letniego. Tymczasem uprawy jare najbardziej ucierpiały w Hiszpanii, południowej Francji, północnych i środkowych Włoszech, środkowych Niemczech, północnej Rumunii, wschodnich Węgrzech,...

 • 2022-07-23

  Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2022-07-22

  W sezonie 2021/22 nasza pszenica stanowiła tylko 5% unijnego eksportu tego zboża

  W zakończonym sezonie 2021/22 Polska zajęła dopiero 7 miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej. Nasz udział w eksporcie unijnym spadł z 12% w sezonie 2020/21 do 5,4% - sezon 2021/22.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym