| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 18 do 25 czerwca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce
Zwyżki cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do jęczmienia konsumpcyjnego, owsa paszowego, kukurydzy, pszenżyta, pszenicy paszowej i żyta paszowego. W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena jęczmienia konsumpcyjnego, które podrożało o 3,1% do 670 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny owsa paszowego - o 2,3% do 589/t, kukurydzy - o 1,2% do 714 zł/t, pszenicy paszowej - o 0,2% do 741 zł/t, żyta paszowego – o 0,2% do 623 zł/t, a także pszenżyta – o 0,2% do 699 zł/t.
 
Spadek cen zbóż
W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku owsa konsumpcyjnego, który potaniał o 14,4% do 641 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie żyta konsumpcyjnego - o 0,8% do 653 zł/t, pszenicy paszowej - o 0,3% do 729 zł/t oraz jęczmienia paszowego - o 0,1% do 673 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
25.06.2017
18.06.2017
 
25.06.2017
18.06.2017
Pszenica
k.
729
731
-0,3
41,7
37,4

 
p.
741
739
0,2
29,3
30,6
Żyto
k.
653
658
-0,8
2,7
2,4

 
p.
623
622
0,2
1,0
1,3
Jęczmień
k.
670
650
3,1
0,2
0,3

 
p.
673
673
-0,1
4,3
4,5

 
b.
641
749
-14,4
0,6
3,3
Kukurydza
p.
714
706
1,2
17,2
17,1
Owies
k.
nld
528
---
0,0
0,0

 
p.
589
576
2,3
0,1
0,2
Pszenżyto
p.
699
698
0,2
2,9
2,8
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 25 czerwca 2017 r., największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna – 41,7%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica paszowa - z udziałem rzędu 29,3% i kukurydza – 17,2%.


Tagi:
źródło: