| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w punktach skupu (15.05.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 8 do 15 maja 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w punktach skupu (15.05.2016)
Zwyżki cen zbóż

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do jęczmienia konsumpcyjnego, kukurydzy, żyta paszowego oraz pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował jęczmień konsumpcyjny, który podrożał o 1,6% do 576 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny kukurydzy - o 0,7% do 662 zł/t, żyta paszowego - o 0,6% do 528 zł/t oraz pszenżyta - o 0,3% do 587 zł/t.

Spadek cen zbóż
 
W tym samym czasie spadkowi uległy ceny owsa konsumpcyjnego, jęczmienia (browarniany i paszowy), pszenicy paszowej i żyta konsumpcyjnego Najbardziej znaczące zniżki były związane z owsem konsumpcyjnym, którego cena zmalała o 5,1% do 579 zł/t. W mniejszym stopniu potaniał natomiast jęczmień browarniany - o 3% do 691 zł/t, pszenica paszowa - o 0,4% do 646 zł/t, jęczmień paszowy - o 0,3% do 593 zł/t i żyto konsumpcyjne - o 0,3% do 530 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
15.05.2016
8.05.2016

 
15.05.2016
8.05.2016
Pszenica
k.
646
646
0,0
44,0
36,3

 
p.
646
649
-0,4
41,2
47,9
Żyto
k.
530
532
-0,3
1,6
1,2

 
p.
528
525
0,6
0,3
0,2
Jęczmień
k.
576
567
1,6
0,1
0,2

 
p.
593
594
-0,3
1,9
2,4

 
b.
681
701
-3,0
0,6
1,2
Kukurydza
p.
662
658
0,7
6,8
6,1
Owies
k.
579
610
-5,1
0,5
0,2

 
p.
542
---
---
0,1
0,0
Pszenżyto
p.
587
586
0,3
2,9
4,3
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 15 maja 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica paszowa i konsumpcyjna odpowiednio: 44% i 41,2%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła natomiast kukurydza – 6,8%.
 


Tagi:
źródło: