| Autor: redakcja1

Zboża w skupie znów tanieją (27.03.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27 marca 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen siedmiu z jedenastu gatunków zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Zboża w skupie znów tanieją (27.03.2016)

Ceny zbóż w punktach skupu

Surowiec

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

2016.03.27

2016.03.20

 

2016.03.27

2016.03.20

Pszenica

k.

649

648

0,2

39,7

36,5

 

p.

622

648

-4,1

29,1

46,3

Żyto

k.

519

523

-0,8

3,1

1,7

 

p.

541

548

-1,4

0,9

0,6

Jęczmień

k.

578

571

1,1

0,4

0,3

 

p.

584

592

-1,3

2,8

1,6

 

b.

656

673

-2,5

1,5

0,7

Kukurydza

p.

661

669

-1,1

11,7

6,8

Owies

k.

601

580

3,7

0,7

0,4

 

p.

545

525

3,8

0,1

0,1

Pszenżyto

p.

568

571

-0,6

10,0

5,1

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

Notowania zbóż
 

Zwyżki cen zbóż
 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do owsa (oba rodzaje), jęczmienia konsumpcyjnego oraz pszenicy konsumpcyjnej. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował owies paszowy, który podrożał o 3,8% do 545 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny owsa konsumpcyjnego - o 3,7% do 601 zł/t, jęczmienia konsumpcyjnego - o 1,1% do 578 zł/t, a także pszenicy konsumpcyjnej - o 0,2% do 649 zł/t.


Spadek cen zbóż
 

W tym samym czasie spadkowi uległy ceny pszenicy paszowej, jęczmienia (browarnianego i paszowego), żyta (oba rodzaje), kukurydzy oraz pszenżyta. Najbardziej znaczące zniżki były związane z pszenicą paszową, której cena zmalała o 4,1% do 622 zł/t. W mniejszym stopniu potaniał natomiast jęczmień browarniany o 2,5% do 656 zł/t, żyto paszowe - o 1,4% do 541 zł/t, jęczmień paszowy - o 1,3% do 584 zł/t, kukurydza - o 1,1% do 661 zł/t, żyto konsumpcyjne - o 0,8% do 519 zł/t oraz pszenżyto - o 0,6% do 568 zł/t.
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 27 marca 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa odpowiednio: 39,7% i 29,1%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła natomiast kukurydza – 11,7%.Tagi:
źródło: