| Autor: redakcja1

Zboża odrabiają straty (3.04.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 27 marca do 3 kwietnia 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen ośmiu z jedenastu gatunków zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR. Bez zmian pozostała średnia stawka oferowana za jęczmień konsumpcyjny, która dalej kształtowała się na poziomie 578 zł/t.

Zboża odrabiają straty (3.04.2016)

Ceny zbóż w punktach skupu

Surowiec

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

2016.04.3

2016.03.27

 

2016.04.3

2016.03.27

Pszenica

k.

660

649

1,8

33,7

39,7

 

p.

644

622

3,6

54,6

29,1

Żyto

k.

513

519

-1,2

0,6

3,1

 

p.

552

541

2,1

0,1

0,9

Jęczmień

k.

578

578

0,0

0,1

0,4

 

p.

589

584

0,8

1,3

2,8

 

b.

712

656

8,5

1,2

1,5

Kukurydza

p.

660

661

-0,3

5,0

11,7

Owies

k.

617

601

2,7

0,2

0,7

 

p.

564

545

3,4

0,0

0,1

Pszenżyto

p.

570

568

0,4

3,0

10,0

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

Notowania zbóż
 

Zwyżki cen zbóż
 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu jęczmienia (paszowy i browarniany), pszenicy (oba rodzaje), owsa (oba rodzaje), żyta paszowego i pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował jęczmień browarniany, który podrożał o 8,5% do 712 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny pszenicy paszowej - o 3,6% do 644 zł/t, owsa paszowego - o 3,4% do 564 zł/t, owsa konsumpcyjnego - o 2,7% do 617 zł/t, żyta paszowego - o 2,1% do 552 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej - o 1,8% do 660 zł/t, jęczmienia paszowego - o 0,8% do 644 zł/t, a także pszenżyta - o 0,4% do 570 zł/t.


Spadek cen zbóż
 

W tym samym czasie spadkowi uległy ceny żyta konsumpcyjnego i kukurydzy. Najbardziej znaczące zniżki były związane z żytem konsumpcyjnym, którego cena zmalała o 1,2% do 513 zł/t. W mniejszym stopniu potaniała natomiast kukurydza o 0,3% do 660 zł/t.
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 3 kwietnia 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica paszowa i konsumpcyjna odpowiednio: 54,6% i 33,7%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła natomiast kukurydza – 5%.Tagi:
źródło: