| Autor: redakcja1

Znów przeważały zniżki cen zbóż w skupie (20.03.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 marca 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen siedmiu z jedenastu gatunków zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Znów przeważały zniżki cen zbóż w skupie (20.03.2016)

Ceny zbóż w punktach skupu

Surowiec

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

2016.03.20

2016.03.13

 

2016.03.20

2016.03.13

Pszenica

k.

648

647

0,1

36,5

49,2

 

p.

648

650

-0,2

46,3

33,4

Żyto

k.

523

528

-0,9

1,7

2,4

 

p.

548

548

0,0

0,6

0,6

Jęczmień

k.

571

575

-0,6

0,3

0,2

 

p.

592

598

-1,0

1,6

1,5

 

b.

673

679

-1,0

0,7

0,5

Kukurydza

p.

669

663

0,9

6,8

7,1

Owies

k.

580

584

-0,8

0,4

0,3

 

p.

525

517

1,5

0,1

0,0

Pszenżyto

p.

571

581

-1,6

5,1

4,8

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

Notowania zbóż
 

Zwyżki cen zbóż
 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do owsa paszowego, kukurydzy oraz pszenicy konsumpcyjnej. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował owies paszowy, który podrożał o 1,5% do 525 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny kukurydzy - o 0,9% do 669 zł/t, a także pszenicy konsumpcyjnej - o 0,1% do 648 zł/t.

Spadek cen zbóż
 

W tym samym czasie spadkowi uległy ceny pszenżyta, jęczmienia (wszystkie trzy rodzaje), żyta konsumpcyjnego, owsa konsumpcyjnego oraz pszenicy paszowej. Najbardziej znaczące zniżki były związane z pszenżytem, którego cena zmalała o 1,6% do 571 zł/t. W mniejszym stopniu potaniał natomiast jęczmień browarniany o 1% do 673 zł/t, jęczmień konsumpcyjny - o 1% do 592 zł/t, żyto konsumpcyjne - o 0,9% do 523 zł/t, owies konsumpcyjny - o 0,8% do 580 zł/t, jęczmień konsumpcyjny - o 0,6% do 571 zł/t oraz pszenica paszowa - o 0,2% do 648 zł/t.
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 20 marca 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa odpowiednio: 36,5% i 46,3%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła natomiast kukurydza – 6,8%.Tagi:
źródło: