ochrona gatunkowa i strony powiązane

 • 2019-04-10

  Szacowanie szkód bobrowych

  Przepisy i regulacje

  Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645).

 • 2018-06-04

  Sezon na pisklęta rozpoczęty

  Leśnictwo

  Leśnicy z Ośrodka Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (RDLP w Białymstoku) pochwali się pierwszymi pisklętami głuszca.

 • 2018-03-22

  Mała ptaszyna

  Leśnictwo

  Pomimo że wróbel (Passer domesticus) to pospolity ptak, w Polsce jego liczebność jest szacowana na 5-7 mln, to niestety wyraźnie spada.

 • 2017-02-10

  Leśnicy przywracają rzadki gatunek drzewa

  Leśnictwo

  Cisy rosnące w rezerwacie Zadni Gaj (Nadleśnictwo Ustroń), zostały ogrodzone w ramach ochrony tego długowiecznego gatunku.