różnorodność biologiczna i strony powiązane

 • 2020-05-22

  Ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa i dochodów z działalności rolniczej

  Ze świata

  Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj dwie bardzo ambitne strategie. Ich sukces zależeć będzie od podmiotów działających w terenie: rolników, właścicieli lasów i ich spółdzielni. Przed podjęciem jakichkolwiek działań legislacyjnych należy przeprowadzić kompleksową, niezależną, wstępną ocenę skutków. Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie...

 • 2020-03-16

  Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

  Ze świata

  Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły opublikowany nowy europejski plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Doceniono w nim potencjał biogospodarki o obiegu zamkniętym oraz unijnej strategii na rzecz biogospodarki w zwiększaniu szans na osiąganie obiegu zamkniętego.

 • 2019-12-17

  Czego trzeba, aby rolnicy byli „gotowi na Zielony Ład”?

  Ze świata

  Komisja Europejska przedstawiła „Europejski Zielony Ład” – plan zbudowania zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz przeprowadzenie transformacji, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

 • 2016-10-15

  Leśnicy zabezpieczają leśne studnie

  Leśnictwo

  W kilku nadleśnictwach na terenie RDLP w Krośnie leśnicy zabezpieczają otwory starych studni w lasach, które pokrywają tereny nieistniejących wsi Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza. Niezakryte studnie są zagrożeniem dla zwierzyny i dla ludzi.

 • 2014-03-13

  PE poparł wzmocnienie przepisów o ocenie wpływu na środowisko

  Przepisy i regulacje

  Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczących oceny wpływu niektórych przedsięwzięć na środowisko, wprowadzające jasne zasady, biorące pod uwagę zmianę klimatu i różnorodność biologiczną oraz włączające obywateli w proces decyzyjny, zostały przyjęte przez Parlament w środę. Zmiany, nieformalnie uzgodnione już z Radą Unii Europejskiej, mają również zapewnić, że...