węgiel brunatny i strony powiązane

 • 2018-07-09

  Sejm przyjął ustawę o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

  Paliwa i biopaliwa

  Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przygotowana w Ministerstwie Energii, została przyjęta przez Sejm 5 lipca 2018 r. Dokument zostanie przekazany do prac w Senacie a następnie trafi do podpisu Prezydenta RP.

 • 2018-06-08

  Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce

  Energetyka

  Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego, przygotowany przez Ministerstwo Energii jest mapą drogową dla rozwoju inwestycji w tym obszarze. Dokument został przyjęty przez rząd 30 maja 2018 r. Węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni strategiczną rolę. Kluczowy jest wpływ tego surowca na rozwój gospodarczy państwa, co przedstawiliśmy w Programie – podkreśla...

 • 2017-06-19

  Szansa na poprawę jakości środowiska – czyste technologie węglowe

  Z kraju

  Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla oraz przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa. Technologia zgazowania węgla, do tej pory biznesowo całkowicie nieopłacalna, może teraz zostać udoskonalona. Z drugiej jednak strony, duża część ekspertów ocenia, że dla polskiego węgla nie ma jednak przyszłości, a czyste technologie węglowe są zbyt kosztowne...

 • 2016-09-28

  Kończy się sezon na tani opał

  Paliwa i biopaliwa

  Miesiące letnie i wczesna jesień to czas wzmożonych zakupów opału na zimę. Nic dziwnego skoro ceny w tym okresie są znacznie niższe niż pod koniec roku. Wciąż najpopularniejszy jest ekogroszek. Kolejne w kolejności są pellet drzewny i drewno, w tym drewno kominkowe, co pokazuje, że Polacy stawiają na coraz bardziej ekologiczne paliwa.

 • 2015-03-05

  Ministerstwo Środowiska ws. eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka

  Z regionu

  W odpowiedzi na wniosek z XVI Posiedzenia KRIR, dotyczący stanowiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka, Minister Środowiska poinformował, że decyzja zatwierdzająca dodatek do dokumentacji złoża węgla brunatnego „Oczkowice", wydana na wniosek PAK Górnictwo Sp. z o.o., nie jest jednoznaczna ze...

 • 2015-02-03

  Wielkopolska jednym z najzasobniejszych w węgiel brunatny obszarów Polski

  Z regionu

  O warunkach geologicznych występowania złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce podczas konferencji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkrywka Poniec-Krobia-Oczkowice - prof. dr hab. Marek Widera.

 • 2014-08-19

  Ceny węgla nie wzrosną w najbliższym czasie

  Paliwa i biopaliwa

  Ministerstwo Gospodarki otrzymało plan restrukturyzacyjny Kompanii Węglowej, który opracował nowy prezes Mirosław Taras. Największy producent węgla w Europie przegrywa z węglem importowanym, przez co znalazł się na skraju bankructwa. Analityk DM Citi Handlowy nie spodziewa się jednak w krótkim terminie zmiany koniunktury na rynku węgla, któremu szkodzą także unijne regulacje...

 • 2014-05-08

  Wiosenne porządki z ziemią ogrodową

  Ogrodnictwo

  Choć rok 2013 był dla polskiego sektora ogrodowego krótki, to jednak bardzo intensywny. Co prawda długo utrzymująca się zima nie pomogła polskim przedsiębiorcom, ale mimo to większość z nich zrealizowała swoje cele sprzedażowe, osiągając zysk w trudnym okresie. Sezon wiosenno-letni dopiero się zaczyna, ale dla producentów podłoża ogrodowego gorący okres zwiększonej liczby...

 • 2013-02-11

  Rolnicy z okolic Gostynia przeciwni budowie kopalni węgla kamiennego

  Z kraju

  W powiecie gostyńskim oraz rawickim planowane jest przeprowadzenie prac związanych z wydobyciem węgla brunatnego. Tamtejsi rolnicy utrudniają jednak wykonywanie odwiertów i badanie znajdujących się tam pokładów węgla. Uważają oni, że prace prowadzone są bezprawnie.

 • 2012-10-13

  Wydobycie węgla brunatnego może zaszkodzić wielkopolskiemu rolnictwu

  Z kraju

  Zdaniem ministra, nie powinno się dążyć do szybkiej eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce. Należałoby najpierw zastanowić się, czy poświęcić na ten cel najlepsze ziemie i gospodarstwa rolne.