ziemniaki i strony powiązane

 • 2019-11-28

  Saldo handlu zagranicznego towarami rolno–spożywczymi

  Przetwórstwo spożywcze

  Od akcesji Polski do Unii Europejskiej zwiększa nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W okresie trzech kwartałów 2019 r. dodatnie saldo osiągnęło poziom 7,6 mld EUR, a więc o 7,2% większy niż przed rokiem.

 • 2019-11-18

  Brona chwastownik

  Maszyny rolnicze

  Można śmiało powiedzieć, że brona chwastownik przeżywa renesans na gospodarstwach rolnych. Narzędzia do odchwaszczania stają się ponownie coraz popularniejsze.

 • 2019-11-21

  Spadek spożycia ziemniaków

  Warzywa

  Efektem zwiększających się cen oraz zmian przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych jest malejąca konsumpcja ziemniaków, która w sezonie 2018/2019 jest oceniana na 92 kg/mieszkańca.

 • 2019-11-19

  Rekordowy poziom cen ziemniaków

  Warzywa

  Ceny ziemniaków w Polsce w tym sezonie utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie, mimo, że na rynku wyraźnie wzrosła ich bieżąca podaż.

 • 2019-11-13

  Większy obszar upraw ziemniaków, ale plonowanie mniejsze

  Warzywa

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS obszar uprawy ziemniaków w Polsce w 2019 r. jest o 4% wyższy od zeszłorocznego i wynosi 310 tys. ha.

 • 2019-10-30

  Trudne warunki zbioru i siewu, szczególnie siewu i wschodów rzepaku w skali UE

  Produkcja roślinna

  Najnowszy raport Komisji Europejskiej (JRC MARS Bulletin) z 28 października informuje, że rolnicy w wielu częściach Europy mieli problemy ze zbiorami plonów jarych i wysiewem upraw ozimych na przyszły sezon, albo dlatego, że było za sucho, albo dlatego, że było za mokro.

 • 2019-10-22

  Zbiory unijnych ziemniaków

  Warzywa

  Po tygodniach upałów i suchej pogody na przeważającym obszarze północnej Europy, na przełomie września i października wystąpiły intensywne opady deszczu zatrzymując zbiory. Deszcz nie doprowadzi do dużego wzrostu roślin, gdyż większość roślin została wypalona, ale powinien zmiękczyć gleby i ułatwić wykopki.

 • 2019-10-04

  Mniejsze zbiory ziemniaków

  Warzywa

  Bardzo wysoka temperatura powietrza w czerwcu oraz spory deficyt opadów przypadały na okres największego zapotrzebowania roślin ziemniaka na wodę i mocno ograniczyły ich potencjał plonotwórczy.

 • 2019-08-30

  Potato Days Poland 2019

  Targi i konferencje

  W dniach 6-7 września 2019r. w Udaninie koło Wrocławia odbędzie się Potato Days Poland.

 • 2019-08-30

  Komisja Europejska obniża oczekiwne plony kukurydzy

  Zboża

  W biuletynie z 26 sierpnia (JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe) oszacowano średnią wydajność kukurydzy na ziarno w UE na 7,93 t/ha, w porównaniu do 8,08 t/ha - miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek oczekiwanego plonu średniego o 2,2% w porównaniu z lipcem i wynik nadal znacznie (+4,1%) powyżej średniej pięcioletniej. Korekta w dół plonowania dotyczy głównie kukurydzy...

 • 2019-08-07

  Przebieg warunków upraw ziemniaków

  Warzywa

  W 2019 roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu. Większość plantacji, tj. przeznaczonych na późniejszy zbiór zostało zasadzonych w drugiej połowie kwietnia.

 • 2019-08-05

  Co przyniesie obecny sezon na europejskim rynku ziemniaka?

  Warzywa

  Jak wynika z danych Eurostatu, w UE-28 w 2018 r., ziemniaki uprawiano na 1,7 mln ha, a więc na 1,6% wszystkich gruntów ornych UE. Zebrano 52 mln t ziemniaków, tj. mniej o jedną trzecią (37,3%) niż w 2000 r. i 16,4% w ujęciu roku.

 • 2019-07-26

  Podaż, popyt, ceny na Rynku Hurtowym Bronisze

  Ogrodnictwo

  W mijającym tygodniu nie zaszły zmiany w pogodzie, które mogłyby dać nadzieję na zmniejszenie suszy rolniczej, która swym zakresem obejmuje większość województw. Najgorsza sytuacja panuje w pasie województw od lubuskiego na zachodzie do mazowieckiego i lubelskiego na wschodzie kraju (50 - 98 % gleb zagrożonych suszą). Jest on równocześnie krajowym centrum produkcji warzyw i...

 • 2019-07-03

  Ucywilizowanie łańcucha żywnościowego

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 • 2019-07-02

  Podmioty skupowe otrzymają ceny referencyjne z Ministerstwa Rolnictwa

  Z kraju

  Zakup produktów rolnych lub spożywczych po cenach niższych niż ceny referencyjne będzie skutkować wszczęciem postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy – możliwością nałożenia kary pieniężnej.