Przepisy i regulacje

 • 2021-08-09

  Nie będzie zwiększenia dofinansowania na operacje związane z nawadnianiem

  Katalog instrumentów wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich został określony w przepisach prawa UE. Dla okresu programowania 2014 - 2020 jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające...

 • 2022-07-05

  Resort klimatu negatywnie nt. dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich przy niezakończonej drodze administracyjnej

  Ministerswo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienie rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich na drodze sądowej w przypadku niezakończenia drogi administracyjnej i poinformowało o negatywnym rozpatrzeniu petycji.

 • 2022-07-05

  Elektroniczne świadectwa fitosanitarne

  Od 1 lipca br. świadectwa fitosanitarne towarzyszące polskim produktom rolnym eksportowanym do państw trzecich, będą mogły być wydawane także w wersji elektronicznej.

 • 2022-07-04

  Szkody na użytkach rolnych przy granicy polsko-białoruskiej

  Na wstępie należy zaznaczyć, że w celu zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności w związku ze zwiększoną presją migracyjną na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, wprowadzono z dniem 2 września 2021 r. stan wyjątkowy wzdłuż granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres 30 dni (przedłużony następnie o kolejne 60 dni).

 • 2022-07-02

  Od 1 lipca 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych

  Do najważniejszych zmian należy obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł.

 • 2022-07-01

  Pomoc finansowa dla producentów świń

  2 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów o pomocy finansowej dla producentów świń. Wnioski do 15 lipca br.

 • 2022-07-01

  Aktualizacja informacji dotyczącej znakowania żywności opakowanej w związku z brakiem surowców z Ukrainy

  Konieczność szybkiego dostosowania i wprowadzenia zmian recepturowych środków spożywczych w celu zachowania ciągłości produkcji, przy jednoczesnym braku możliwości technicznych adekwatnej zmiany opakowań/etykiet może skutkować brakiem pełnej zgodności oznakowania niektórych środków spożywczych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przepisach z zakresu znakowania, w...

 • 2022-06-29

  Praca w upały. Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Odpowiadamy.

 • 2022-06-27

  Praca zdalna znajdzie się w kodeksie pracy

  Praca zdalna doskonale sprawdziła się podczas pandemii. Teraz czas na jej uregulowanie prawne. Sejm pracuje nad wprowadzeniem je do kodeksu pracy. - To odpowiedź na postulaty pracodawców i pracowników - mówił wiceminister Stanisław Szwed, który przedstawił w parlamencie główne założenia projektu.

 • 2022-06-23

  Złożenie deklaracji do OIE dotyczącej odzyskania statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o złożeniu 21 czerwca 2022 r. do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) deklaracji o odzyskaniu statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków z dniem 21 czerwca 2022 r.

 • 2022-06-23

  PROW 2014-2020 – procedowanie zmian

  Do Komisji Europejskiej został formalnie przekazany 14 czerwca br. projekt zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2022-06-22

  Lepsze gospodarowanie składnikami odżywczymi

  Do 26 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action Plan).

 • 2022-06-21

  Zakaz wwozu gryzoni i ssaków naczelnych do Rosji

  Informuję, że Federalna Służba ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała, że w związku z wystąpieniem przypadków zachorowania na małpią ospę wśród ludzi, a także w celu eliminacji zagrożenia rozprzestrzenienia się choroby na terytorium Rosji wprowadziła zakaz wwozu gryzoni i ssaków naczelnych do Rosji.
.