Przepisy i regulacje

 • 2020-04-30

  W sprawie wspólnego wnioskowania na Modernizację gospodarstw rolnych

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej osobom wspólnie wnioskującym w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie poparło propozycji zmian Zarządu KRIR w tym zakresie.

 • 2020-04-29

  Wypalanie traw jest zabronione

  Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Niejednokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje, co możemy obserwować w ostatnich dniach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 • 2020-04-28

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 3 maja 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 3 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

 • 2020-04-28

  MF/KAS: Przemyt 28 tys. litrów oleju napędowego

  Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła przemyt 28 tys. litrów oleju napędowego.

 • 2020-04-24

  Szansa na powrót mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt

  Zakaz dodawania białek zwierzęcych do pasz został wprowadzony w 2001 roku po wybuchu epidemii choroby szalonych krów (BSE). Uznano wtedy, że jedną z przyczyn pojawienia się tej choroby jest karmienie bydła mączkami pochodzącymi od krów.

 • 2020-04-22

  Uwaga producenci surowca tytoniowego

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa respektując ustawowe zawieszenie biegu terminu składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego, zwraca się z prośbą o sukcesywne przesyłanie tych informacji, o ile taka możliwość istnieje.

 • 2020-04-20

  Komunikat GIS ws. COVID-19 - informacje dla rolników

  Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin.

 • 2020-04-16

  Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym

  Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

 • 2020-04-16

  Zbiorniki retencyjne powyżej 1000 m2 nadal na pozwolenie

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w swoim piśmie będącym odpowiedzią na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie wodnoprawne.

 • 2020-04-14

  Wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii

  – W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. Epidemia wpływa również na sytuację ekonomiczną. Trudności dotykają wszystkie sektory. Dotyczy to także rolnictwa. Niestety wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan...

 • 2020-04-10

  Uproszczenie przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiedziało, że w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi zarówno problemów związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i obciążeniami natury administracyjnej i finansowej przy realizacji tego rodzaju inwestycji, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w...

 • 2020-04-09

  Czy beneficjenci modernizacji będą mogli skorzystać z rozwoju działalności pozarolniczej?

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i...
.