Przepisy i regulacje

 • 2020-03-16

  Jakość handlowa produktów rybołówstwa

  W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej produktów rybołówstwa (w tym marynat i konserw rybnych, ryb mrożonych i wędzonych). Objęto nią 73 podmioty.

 • 2020-03-13

  Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

 • 2020-03-12

  Koronawirus – rolnicy czekają na procedury

  W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Prezes KRIR zwrócił się do Ministra o pilne opracowanie wytycznych dla producentów rolnych w przypadku konieczności poddania się kwarantannie.

 • 2020-03-09

  Nowe regulacje gospodarowania odpadami mogą zaszkodzić rolnikom

  Z informacji, jakie posiadamy Ministerstwo Klimatu planuje powołanie systemu zbiórki opakowań po różnego rodzaju produktach (produkty spożywcze, kosmetyki...), włączając w to również zużyte opakowania po środkach ochrony roślin. Przepisy, co prawda, nie dotyczą bezpośrednio rolników, jednak ich wprowadzenie ma dla nas istotne znaczenie praktyczne, ponieważ może zaburzyć, a...

 • 2020-03-06

  Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

  Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.

 • 2020-03-05

  Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

  Zbliżający się okres intensywnych prac polowych związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące...

 • 2020-03-05

  Płatności bezpośrednie – oświadczenie rolnika o braku zmian

  Rolnicy mogą już składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności bezpośrednie. Od 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2020-02-28

  Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

  Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

 • 2020-02-28

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

 • 2020-02-25

  UE nie dba wystarczająco o rolnictwo?

  Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości i przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Zaproponowano w nim finansowanie przyszłej WPR na poziomie niższym od obecnego. Jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych Copa-Cogeca...

 • 2020-02-24

  Grunty rolne w parkach narodowych i możliwość ich wydzierżawienia przez rolników

  Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki w sprawie możliwości dzierżaw gruntów znajdujących się w parkach narodowych na drodze przetargu ograniczonego dla okolicznych rolników. W związku z powyższym wnioskiem Ministerstwo Klimatu poinformowało, że podjęto już prace nowelizacyjne ustawy o ochronie przyrody, w zakresie...

 • 2020-02-20

  Farmy fotowoltaiczne a ład przestrzenny gminy

  Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
.