Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-11-03

  Obornik jako jeden z najlepszych nawozów

  Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych.

 • 2017-10-24

  Ponowne zatwierdzenie glifosatu

  25 października 2017 r. w Komisji Europejskiej odbędzie się głosowanie w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu na kolejne 10 lat. Na chwilę obecną nie udało się wypracować wśród państw członkowskich opowiadających się za przedłużeniem zezwolenia większości kwalifikowanej. Propozycja może więc zostać odrzucona.

 • 2017-10-24

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.

 • 2017-10-23

  Produkcja pestycydów

  W 2016 r. krajowa produkcja pestycydów wyniosła 35,7 tys. t i była niższa o 9,1% niż przed rokiem.

 • 2017-10-23

  Zużycie środków ochrony roślin

  Zużycie środków ochrony roślin dla poszczególnych rodzajów upraw jest bardzo zróżnicowane, przy czym najwięcej środków na jednostkę powierzchni używa się w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

 • 2017-10-15

  Nawożenie naturalne

  W ocenie poziomu nawożenia gleb należy uwzględnić nawożenie naturalne, które obok nawożenia mineralnego stanowi cenne źródło niezbędnych składników pokarmowych roślin.

 • 2017-10-13

  Nawozy mineralne

  W 2016 r. krajowa produkcja nawozów azotowych i fosforowych w przeliczeniu na czysty składni, wraz z wieloskładnikowymi wynosiła odpowiednio 1970 tys. t i 470 tys. t i była mniejsza niż przed rokiem odpowiednio o 2,0% i o 1,1%.

 • 2017-10-06

  Wilgotność gleby

  Wilgotność gleby jest jednym z ważniejszych parametrów fizycznych w rolnictwie, która ma decydujący wpływ na wzrost roślin. Pod pojęciem wilgotności rozumie się zawartość wody w glebie. Określa się ją jako stosunek masy wody zawartej w próbie gleby do masy gleby suchej, tzn. wysuszonej do temperatury 1050C. Wyraża się ją w procentach wagowych i nazywa się wilgotnością...

 • 2017-10-04

  W jaki sposób uprawiać późne ściernisko?

  Uprawa ścierniska to pierwszy zabieg agrotechniczny nowego sezonu. Sam proces przygotowania gleby kształtuje przyszłoroczny plon. Już na tym etapie rozpoczynamy starania o wysokość plonu i zadowalające koszty uprawy rośliny następczej.

 • 2017-09-14

  Zbyt duża liczba regulacji ogranicza rolnikom w UE dostęp do innowacyjnych środków ochrony roślin

  Przeregulowany rynek blokuje innowacyjność w rolnictwie. Wprowadzanie nowych technologii blokuje cena i brak wiedzy. W takiej sytuacji rolnicy sięgają po inne rozwiązania, w tym poprzez nielegalne kanały. W Europie niemal 10 proc. wszystkich środków ochrony roślin używanych w Europie jest uznawanych za nielegalne. W Polsce nawet 15–20 proc. rynku środków ochrony roślin mogą...

 • 2017-09-08

  Aktualne informacje na temat przeglądu rozporządzania w sprawie nawozów

  W Radzie Europejskiej kwestia kadmu nie została omówiona przez grupę roboczą Rady w dniach 19-20 lipca. W dniu 5 lipca podczas Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) dyskutowano o tym, że Francja nie zaakceptowała poziomu poniżej 60 mg/kg P2O5. Poziom 20 mg/kg P2O5 wydaje się być poza zakresem debaty Rady. Jeszcze nie wiadomo, jak i kiedy poziom 60 mg zostanie zmniejszony do 40...

 • 2017-09-01

  Co dalej z glifosatem?

  Francja prawdopodobnie zagłosuje przeciw propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym ponownej autoryzacji szeroko stosowanego glifosatu na kolejne dziesięć lat
Nawozy i środki ochrony roślin