Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-10-23

  Zużycie środków ochrony roślin

  Zużycie środków ochrony roślin dla poszczególnych rodzajów upraw jest bardzo zróżnicowane, przy czym najwięcej środków na jednostkę powierzchni używa się w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

 • 2017-10-15

  Nawożenie naturalne

  W ocenie poziomu nawożenia gleb należy uwzględnić nawożenie naturalne, które obok nawożenia mineralnego stanowi cenne źródło niezbędnych składników pokarmowych roślin.

 • 2017-10-13

  Nawozy mineralne

  W 2016 r. krajowa produkcja nawozów azotowych i fosforowych w przeliczeniu na czysty składni, wraz z wieloskładnikowymi wynosiła odpowiednio 1970 tys. t i 470 tys. t i była mniejsza niż przed rokiem odpowiednio o 2,0% i o 1,1%.

 • 2017-10-06

  Wilgotność gleby

  Wilgotność gleby jest jednym z ważniejszych parametrów fizycznych w rolnictwie, która ma decydujący wpływ na wzrost roślin. Pod pojęciem wilgotności rozumie się zawartość wody w glebie. Określa się ją jako stosunek masy wody zawartej w próbie gleby do masy gleby suchej, tzn. wysuszonej do temperatury 1050C. Wyraża się ją w procentach wagowych i nazywa się wilgotnością...

 • 2017-10-04

  W jaki sposób uprawiać późne ściernisko?

  Uprawa ścierniska to pierwszy zabieg agrotechniczny nowego sezonu. Sam proces przygotowania gleby kształtuje przyszłoroczny plon. Już na tym etapie rozpoczynamy starania o wysokość plonu i zadowalające koszty uprawy rośliny następczej.

 • 2017-09-14

  Zbyt duża liczba regulacji ogranicza rolnikom w UE dostęp do innowacyjnych środków ochrony roślin

  Przeregulowany rynek blokuje innowacyjność w rolnictwie. Wprowadzanie nowych technologii blokuje cena i brak wiedzy. W takiej sytuacji rolnicy sięgają po inne rozwiązania, w tym poprzez nielegalne kanały. W Europie niemal 10 proc. wszystkich środków ochrony roślin używanych w Europie jest uznawanych za nielegalne. W Polsce nawet 15–20 proc. rynku środków ochrony roślin mogą...

 • 2017-09-08

  Aktualne informacje na temat przeglądu rozporządzania w sprawie nawozów

  W Radzie Europejskiej kwestia kadmu nie została omówiona przez grupę roboczą Rady w dniach 19-20 lipca. W dniu 5 lipca podczas Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) dyskutowano o tym, że Francja nie zaakceptowała poziomu poniżej 60 mg/kg P2O5. Poziom 20 mg/kg P2O5 wydaje się być poza zakresem debaty Rady. Jeszcze nie wiadomo, jak i kiedy poziom 60 mg zostanie zmniejszony do 40...

 • 2017-09-01

  Co dalej z glifosatem?

  Francja prawdopodobnie zagłosuje przeciw propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym ponownej autoryzacji szeroko stosowanego glifosatu na kolejne dziesięć lat

 • 2017-08-31

  Kompost- sporządzanie, stosowanie

  Kompostowanie to bardzo dobra forma uzyskiwania z odpadów roślinnych materii organicznej wykorzystywanej do nawożenia w ogrodach. Jest to najtańsze źródło pozyskiwania nawozu organicznego, który nie spowoduje przenawożenia oraz nie zatruje środowiska.

 • 2017-07-28

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2017 r.

 • 2017-07-19

  Resort rolnictwa na temat importu zbóż z Ukrainy

  W odpowiedzi na stanowisko Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie importu zbóż z Ukrainy z dnia 10 kwietnia 2017 r., przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Zarząd KRIR, resort rolnictwa poinformował, że preferencje taryfowe dla Ukrainy, wynikające z Umowy o Pogłębionej i Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu UE-Ukraina (DCFTA), w tym również bezcłowe kontyngenty...

 • 2017-07-19

  Międzyplony. Nie tylko w uprawie warzyw

  Priorytetem produkcji zarówno rolniczej, jak i ogrodniczej jest osiąganie jak najwyższych plonów o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej, przetwórczej i przechowalniczej. Bardzo wiele czynników decyduje o powodzeniu uprawy, a jednym z ważniejszych jest gleba. Jej przydatność określana jest wieloma parametrami, które wpływają na żyzność, czyli naturalną zdolność do zaspokajania...