Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-01-04

  Zobacz jak kompostować odpady organiczne

  Popularne w krajach europejskich kompostowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich właścicieli gospodarstw i przydomowych ogródków. Również gminy zachęcają mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

 • 2017-01-03

  W pierwszych miesiącach 2017 r. ceny nawozów mineralnych nie powinny znacząco rosnąć

  Ceny nawozów na krajowym rynku zmalały w ciągu miesiąca średnio o 1,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym spadki cen dotyczyły głównie nawozów azotowych. Wśród nich najbardziej, bo o 1,7% potaniał mocznik, a saletrzak i saletra amonowa 1,4%.

 • 2016-12-06

  Czy wiesz, jak zwalczyć chwasty na plantacjach, na których jesienią nie zastosowano herbicydów?

  Tegoroczna jesień nie była zbyt łaskawa dla ozimin, zwłaszcza dla zbóż. We wrześniu panowała susza, a październik obfitował w deszcze. Zarówno opóźnienia w siewach, jak i w pozostałych zabiegach polowych miały wpływ na to, że rośliny w nie najlepszej kondycji wejdą w stan spoczynku zimowego. Również niekorzystna aura spowodowała, iż część producentów zbóż...

 • 2016-11-29

  We wrześniu spadek cen nawozów mineralnych w handlu światowym wyhamował

  W dziewiątym miesiącu 2016 roku spadek cen nawozów mineralnych w handlu światowym nieco wyhamował. Ceny przeciętnie zwiększyły się bowiem o 0,7%, przy czym mocznik podrożał o 4,9%, ale sól potasowa i superfosfat potrójny potaniały odpowiednio o 2,3 i 2,1%. Ceny fosforanu amonu w obrębie miesiąca pozostały niezmienne.

 • 2016-11-24

  We wrześniu popyt na nawozy mineralne był mniejszy co sprzyjało spadkom cen

  We wrześniu 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa było nieznaczne, a średnie ceny pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. Zwyżka cen bezpośrednich nośników energii oraz maszyn rolniczych został zniwelowany spadkiem cen nawozów mineralnych i materiałów budowlanych. Poprawiły się stosunki cen większości środków produkcji do cen zbóż.

 • 2016-11-22

  Podrobione i nielegalnie wprowadzane do obrotu środki ochrony roślin to problem ogólnoświatowy

  W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie międzyinstytucjonalnej grupy zadaniowej ds. nielegalnych środków ochrony roślin. Główny celem spotkania było omówienie rezultatów dotychczasowych działań, a także wypracowanie rozwiązań pozwalających na podniesienie skuteczności inicjatyw podejmowanych przez poszczególne instytucje.

 • 2016-11-18

  Nawozy naturalne tylko do 30 listopada

  Zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 marca do 30 listopada można stosować nawozy naturalne, takie jak obornik, gnojowica oraz gnojówka do nawożenia gleby.

 • 2016-11-16

  Ważne zmiany w ustawie o nasiennictwie i ustawie o ochronie roślin

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2016-11-16

  Konsultacje ws. małoobszarowego zastosowania środków ochrony roślin

  Resort rolnictwa skierował do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący małoobszarowego zastosowania środków ochrony roślin. Projektowane rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 45 nowych pozycji.

 • 2016-11-14

  Nawozy naturalne na terenie OSN tylko do 15 listopada

  Zgodnie z obowiązującym prawem na terenie OSN, czyli na obszarach szczególnie narażonych na spływ azotanów do wód podziemnych i cieków wodnych, od 1 marca do 15 listopada można stosować nawozy naturalne, takie jak obornik, gnojowica oraz gnojówka.

 • 2016-11-09

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2016r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2016 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale bieżącego roku.

 • 2016-10-20

  Zwalczanie chwastów powschodowych

  Wybór właściwych środków ochrony roślin do zwalczania chwastów powschodowych powinien być przemyślany i świadomy, tym bardziej, że preparatów dostępnych na rynku jest bardzo wiele.
Nawozy i środki ochrony roślin