Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2016-07-01

  Glifosat najdłużej do końca 2017 r.

  29 czerwca 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu.

 • 2016-06-25

  Światowe ceny nawozów mineralnych

  W kwietniu 2016 r. utrzymująca się od kilku miesięcy wyraźna obniżka cen nawozów mineralnych w handlu globalnym została zahamowana - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-06-22

  Ciąg dalszy zniżkowej tendencji na rynku nawozów w kwietniu

  Utrzymująca się słaba koniunktura na podstawowych rynkach rolnych nie sprzyjała zakupowi środków produkcji. Kwietniu 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki do produkcji rolnej było mniejsze od spodziewanego co skutkowało obniżeniem cen. Zmalały głównie ceny nawozów mineralnych i maszyn rolniczych.

 • 2016-06-03

  Decyzja ws. odnowienia zezwolenia dla glifosatu 6 czerwca

  W dniu 6 czerwca 2016 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu Komisji Europejskiej państwa członkowskie podejmą decyzję odnośnie odnowienia zezwolenia dla glifosatu.

 • 2016-06-02

  Arkop na Zielonym AGRO SHOW 2016

  Na tegorocznej wystawie Zielone Agro Show, Firma Arkop przedstawi swoim klientom następujące nowości.

 • 2016-06-02

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2016 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czwartym miesiącu bieżącego roku.

 • 2016-06-02

  Izby rolnicze apelują o zdroworozsądkowe podejście do środków ochrony roślin

  W ubiegłym tygodniu przedstawiciele izb rolniczych z Węgier, Czech i Polski zaapelowali do Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi o zdroworozsądkowe podejście Komisji Europejskiej wobec środków ochrony roślin, czyli oparte na realnym, a nie teoretycznym, zagrożeniu.

 • 2016-05-27

  Niższe ceny nawozów w handlu światowym (marzec 2016)

  W marcu tego roku ceny nawozów mineralnych w handlu światowym zmalały o kolejne 5,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim.

 • 2016-05-25

  W marcu popyt na nawozy był zdecydowanie niższy niż poprzednich w latach

  Zainteresowanie na nawozy mineralne z powodu m.in. opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich było mniejsze niż oczekiwano, co przyczyniło się do spadku ich średnich cen.

 • 2016-05-19

  Kukurydza i pierwszy liść. Jak wybrać odpowiednie preparaty do powschodowego zwalczania chwastów?

  Pomimo, iż zimna końcówka kwietnia spowolniła kiełkowanie roślin w glebie, na większości plantacji kukurydza znajduje się w fazie pierwszego liścia właściwego. Jeżeli nie wykonaliście zabiegów doglebowych i zastanawiacie się nad doborem odpowiednich preparatów do powschodowego zwalczania chwastów. Wraz z Pawłem Talbierzem z firmy Chemirol przedstawiamy kilka wariantów...

 • 2016-05-11

  Grupa Azoty z przytupem rozpoczęła 2016 r.

  Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał 2016r. z porównywalnym do ubiegłorocznego zyskiem netto na poziomie 307 mln zł, tj. o 1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • 2016-05-09

  Spotkanie ws. rynku nawozów i środków ochrony roślin

  W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku.