Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2020-01-16

  Wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa

  Od sierpnia 2017 r. do maja 2019 r. na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa notowano stopniowy wzrost cen.

 • 2019-12-17

  Nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin

  Kryteria wyszukiwania obejmują również nazwę substancji czynnej, rodzaj środka oraz możliwość zastosowania w uprawach małoobszarowych.

 • 2019-12-16

  Wyższe ceny nawozów mineralnych

  Od września ub.r. do kwietnia br. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku wyraźnie się zwiększały.

 • 2019-12-14

  Wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa

  Od sierpnia 2017 r. do maja 2019 r. na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa notowano systematyczną zwyżkę cen.

 • 2019-12-06

  Kondycja ozimin na polach 2019

  Komunikat fitosanitarny opracowany przez Doradców PROCAM z Grupy Technicznej monitorujących pola ozimin.

 • 2019-12-06

  Wzrost cen nawozów mineralnych

  Od września 2018 r. do kwietnia br. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku znajdowały się w wyraźnym trendzie zwyżkowym.

 • 2019-11-18

  Wysokie kary za niestosowanie wymogów programu azotanowego

  Jak przypomina Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻG), rolnicy prowadzący działalność na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu.

 • 2019-10-29

  Jesienne terminy stosowania nawozów

  Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

 • 2019-10-26

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2019r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2019r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2019r.

 • 2019-10-16

  Potrzeba zmiany terminu stosowania nawozów naturalnych

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

 • 2019-09-10

  Nie będzie zmian Programu wapnowania

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zróżnicowanie kwoty dofinansowania ze względu na powierzchnię gospodarstwa zawarte w warunkach programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, wynika ze zidentyfikowanego zapotrzebowania na większe wsparcie finansowe dla mniejszych gospodarstw rolnych, dla których...

 • 2019-07-30

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2019r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2019r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2019r.
Nawozy i środki ochrony roślin