Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2020-07-31

  Sprzedaż środków ochrony roślin

  W 2019 r. sprzedaż środków ochrony roślin w masie towarowej wyniosła 65,3 tys. t, przy czym tylko 17 tys. t, a więc 26% środków dostarczonych na rynek pochodziło z produkcji krajowej.

 • 2020-07-30

  Zużycie nawozów wapniowych

  Zużycie nawozów wapniowych w sezonie 2018/2019 minimalnie wzrosło i wyniosło 821 tys. ton. Analogicznie jak w odniesieniu do nawozów NPK wykorzystanie nawozów wapniowych zwiększa się wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

 • 2020-07-29

  Nawozy mineralne

  Zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/2019 było niższe niż w porównywalnym okresie przed rokiem i wyniosło 1905,4 tys. ton NPK.

 • 2020-06-28

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2020r.

 • 2020-06-05

  Ponad 70 ton nielegalnych środków ochrony roślin zatrzymanych

  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) podczas międzynarodowej operacji Silver Axe V ujawniła, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, ponad 70 ton nielegalnych środków ochrony roślin.

 • 2020-05-20

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu 2020r.

 • 2020-05-18

  KRIR przeciw zakazowi stosowania mocznika granulowanego

  Mocznik jest nawozem bardzo popularnym i często stosowanym przez rolników. Ma wiele zalet – jest nawozem dwuskładnikowym i jego uwalnianie do gleby odbywa się powoli dzięki czemu można stosować nawożenie rzadziej i oszczędzać koszty zabiegów. Stosowany jest pogłównie po wschodach roślin, aby wzmocnić rośliny po zimie.

 • 2020-05-05

  W sprawie projektowanych sankcji za uchybienia wynikające z Programu azotanowego

  MRiRW w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnością.

 • 2020-05-05

  Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne

  Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej.

 • 2020-04-27

  Jak bezpiecznie kupować środki ochrony roślin przez Internet?

  W związku z pandemią COVID-19 zakupy środków ochrony roślin (ŚOR) przez Internet stały się bardzo popularne, głównie ze względu na ich bezpieczniejszą formę, gdzie minimalizujemy ryzyko zarażenia się wirusem. Warto zadać sobie jednak pytanie, czy zakupy w sieci są również bezpieczne dla naszych upraw i portfela? W przypadku ŚOR odpowiedź nie jest jednoznaczna i kupując je...

 • 2020-04-22

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2020r.

 • 2020-04-13

  Bilanse azotu i fosforu

  Bilans azotu i fosforu brutto oznacza różnicę między całkowitą ilością azotu/fosforu wnoszoną na pola uprawne, a ich ilością wynoszoną z pól rozumianych jako całość użytków rolnych. Saldo bilansu azotu brutto zawiera, oprócz emisji jego związków do gleby i wody, także „straty” gazowe w postaci amoniaku i tlenku azotu, powstające podczas produkcji zwierzęcej, w tym...

 • 2020-03-26

  Evergreen Solutions z nawozem OrCal na targach w Łodzi

  OrCal powoduję szybka zmianę struktury gleby, co już w pierwszym roku stosowania nawozu przekłada się na wyniki gospodarza. Rolnicy nie muszą długo czekać na efekty. 1 tona nawozu OrCal podnosi o 1 jednostkę pH w ciągu 2 – 3 miesięcy.

« poprzednia | strona 2 z 26 | elementów 16–30 z 389 | następna »
Nawozy i środki ochrony roślin