Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-06-22

  Polscy rolnicy świadomi zasad odpowiedzialnego postępowania z odpadami

  Rośnie świadomość polskich rolników względem do zasad odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Już prawie 80 proc. prawidłowo postępuje z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Na zwiększające się zaangażowanie rolników ogromny wpływ mają sołtysi, którzy edukują i mobilizują lokalne społeczności. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wyróżniło dwoje sołtysów...

 • 2017-06-16

  Przedżniwne zastosowanie glifosatu w zbożach

  Plantatorzy zbóż tradycyjnie wykonują oprysk przedżniwny na plantacjach. Zalety wykorzystania do tego zabiegu glifosatu są ogólnie znane. Gwarantuje doskonałą kontrolę jednorocznych i wieloletnich chwastów, nawet tych najbardziej uciążliwych jak perz, ostrożeń czy powój. Umożliwia zbiór nierówno dojrzewającej plantacji, a co się z tym wiąże krótsze żniwa bez przestojów...

 • 2017-06-14

  W sprawie nawozów fosforowych

  W 2017 roku w ramach pakietu rozwiązań dla gospodarki cyrkularnej Komisja Europejska zamierza uregulować problem zawartości kadmu w złożach fosforanu i zmniejszyć normy udziału kadmu. Komisja Europejska proponuje limity – 60 mg Cd/kg P2O5, z późniejszym obniżeniem do 40 mg, a nawet 20 mg Cd/kg P2O5.

 • 2017-05-31

  Ochrona roślin a kary grzywny za nieprawidłowe nawożenie

  Trzeba sobie bezwzględnie uzmysłowić, że za stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z przepisami prawa grozić może kara grzywny. Co należy zatem zrobić, aby jej uniknąć?

 • 2017-05-30

  ARKOP i nawożenie użytków zielonych

  Firma ARKOP w swojej ofercie posiada szeroką gamę atrakcyjnych produktów. Wśród nich, są nawozy na użytki zielone.

 • 2017-05-29

  Wpływ doświadczeń polowych na prawidłowy rozwój rzepaku ozimego

  Postęp w dziedzinie hodowli roślin uprawnych w ostatnich latach w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia ich produktywności oraz poprawy cech jakościowych. Nowe odmiany uzyskują wyższe plony, są bardziej stabilne i mniej podatne na choroby oraz lepiej tolerują niekorzystne warunki uprawy. W miarę rozwoju nauk przyrodniczych i techniki rolniczej zaczynamy coraz lepiej...

 • 2017-05-26

  Odpowiedni dobór mieszanek poplonowych gwarantem poprawy żyzności gleby

  Zadaniem mieszanek roślin poplonowych jest poprawa żyzności gleby oraz poszerzenie wąskiego płodozmianu. Ważne, by skład mieszanek był wielogatunkowy. Odpowiednio dobrany uruchamia i gromadzi składniki pokarmowe nie tylko dla samych siebie, ale i dla roślin następczych. Zapewnia wysoką aktywność mikrobiologiczną oraz podnosi zawartość próchnicy w glebie – korzystnie wpływa...

 • 2017-05-25

  Gospodarz w polu i faza liścia flagowego w zbożu

  Faza liścia flagowego zdominowała tematykę odcinka Gospodarza w polu, który był kręcony w województwie Małopolskim.

 • 2017-05-25

  Nowa Linia nawozów dolistnych Foliar Lab

  W obecnym sezonie, firma Arkop poleca nową serię wysokiej klasy nawozów dolistnych, opracowanych na podstawie prowadzonych w firmie szczegółowych badań, a mianowicie Foliar Lab: Immuno Activ Si, Fosfi Activ NPK i Activ ProAmin.

 • 2017-05-23

  Optymalizacja nawożenia sposobem na zminimalizowanie strat azotu i fosforu

  Najważniejszym elementem działań mającym na celu zmniejszenie straty azotu i fosforu z rolnictwa jest optymalizacja nawożenia, a więc dostosowanie dawek nawozów do rzeczywistych potrzeb oraz używanie ich w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

 • 2017-05-23

  Jest odpowiedź ministerstwa w sprawie zezwoleń na stosowanie neonikotynoidów

  Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podobnie jak w latach 2015- 2016, złożyło wnioski o wydanie zezwoleń na zaprawianie nasion rzepaku ozimego niedopuszczonymi do obrotu i stosowania środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Minister Rolnictwa odpowiedział na wezwanie KZPRiRB.