Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-05-31

  Ochrona roślin a kary grzywny za nieprawidłowe nawożenie

  Trzeba sobie bezwzględnie uzmysłowić, że za stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z przepisami prawa grozić może kara grzywny. Co należy zatem zrobić, aby jej uniknąć?

 • 2017-05-30

  ARKOP i nawożenie użytków zielonych

  Firma ARKOP w swojej ofercie posiada szeroką gamę atrakcyjnych produktów. Wśród nich, są nawozy na użytki zielone.

 • 2017-05-29

  Wpływ doświadczeń polowych na prawidłowy rozwój rzepaku ozimego

  Postęp w dziedzinie hodowli roślin uprawnych w ostatnich latach w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia ich produktywności oraz poprawy cech jakościowych. Nowe odmiany uzyskują wyższe plony, są bardziej stabilne i mniej podatne na choroby oraz lepiej tolerują niekorzystne warunki uprawy. W miarę rozwoju nauk przyrodniczych i techniki rolniczej zaczynamy coraz lepiej...

 • 2017-05-26

  Odpowiedni dobór mieszanek poplonowych gwarantem poprawy żyzności gleby

  Zadaniem mieszanek roślin poplonowych jest poprawa żyzności gleby oraz poszerzenie wąskiego płodozmianu. Ważne, by skład mieszanek był wielogatunkowy. Odpowiednio dobrany uruchamia i gromadzi składniki pokarmowe nie tylko dla samych siebie, ale i dla roślin następczych. Zapewnia wysoką aktywność mikrobiologiczną oraz podnosi zawartość próchnicy w glebie – korzystnie wpływa...

 • 2017-05-25

  Gospodarz w polu i faza liścia flagowego w zbożu

  Faza liścia flagowego zdominowała tematykę odcinka Gospodarza w polu, który był kręcony w województwie Małopolskim.

 • 2017-05-25

  Nowa Linia nawozów dolistnych Foliar Lab

  W obecnym sezonie, firma Arkop poleca nową serię wysokiej klasy nawozów dolistnych, opracowanych na podstawie prowadzonych w firmie szczegółowych badań, a mianowicie Foliar Lab: Immuno Activ Si, Fosfi Activ NPK i Activ ProAmin.

 • 2017-05-23

  Optymalizacja nawożenia sposobem na zminimalizowanie strat azotu i fosforu

  Najważniejszym elementem działań mającym na celu zmniejszenie straty azotu i fosforu z rolnictwa jest optymalizacja nawożenia, a więc dostosowanie dawek nawozów do rzeczywistych potrzeb oraz używanie ich w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

 • 2017-05-23

  Jest odpowiedź ministerstwa w sprawie zezwoleń na stosowanie neonikotynoidów

  Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podobnie jak w latach 2015- 2016, złożyło wnioski o wydanie zezwoleń na zaprawianie nasion rzepaku ozimego niedopuszczonymi do obrotu i stosowania środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Minister Rolnictwa odpowiedział na wezwanie KZPRiRB.

 • 2017-05-22

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu 2017 r.

 • 2017-05-22

  Copa-Cogeca w sprawie odnowienia zatwierdzenia glifosatu

  Glifosat nie może zostać uznany za substancję rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla rozmnażania.

 • 2017-05-22

  Wapnowanie gleb. Zalecane dawki wapna nawozowego na 1 ha

  Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym decydującym o efektywności nawożenia wszystkimi składnikami pokarmowymi jest wapnowanie gleb kwaśnych.

 • 2017-05-19

  Ocena zasobności gleb i odczynu

  Standardowa analiza gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego obejmuje: odczyn gleby, zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Zakres badań może być w razie potrzeby poszerzony o zawartość mikroelementów.