Leśnictwo

 • 2022-08-12

  W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony

  W odpowiedzi na petycję Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych prowadzących do wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony Ministerstwo poinformowało, że została ona rozpatrzona negatywnie.

 • 2022-04-06

  Opiniowanie rocznych planów łowieckich w toku

  Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla myśliwych i rolników. 1 kwietnia 2022 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, w związku z czym, konieczne było wydzierżawienie nowopowstałych obwodów łowieckich. Proces ten został już w Wielkopolsce...

 • 2022-02-17

  Skup gruntów pod lasy

  Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Z danych wynika, że lasy w Polsce stanowią obecnie niemal 30 proc. powierzchni, a to sprawia, że jesteśmy w czołówce europejskich państw pod tym względem. Większością terenów leśnych (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, natomiast blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc....

 • 2021-12-15

  MRiRW w sprawie nadmiernej populacji dzika

  Kwestie badania na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń „ASF” tusz dzików pozyskanych przez myśliwych są ujęte m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i...

 • 2021-11-17

  Wsparcie dla właścicieli lasu

  22 listopada 2021 r. ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.

 • 2021-09-30

  Lasy nie mogą być uznane za obszary EFA

  Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wykaz obszarów, które mogą być uważane za obszary proekologiczne (obszary EFA) został wskazany bezpośrednio w przepisach UE, tj. w art. 46 rozporządzenia PE i Rady nr 1307/2013. Polska jako kraj członkowski UE wyznaczyła do wdrożenia, spośród tego wykazu, szeroki katalog obszarów proekologicznych, tak aby umożliwić rolnikom realizację...

 • 2024-07-15

  Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

  D o 31 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 • 2024-06-05

  Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

  Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą...

 • 2024-05-31

  Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

  Od 1 czerwca do 31 lipca br. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach PS WPR 2023−2027.

 • 2024-04-30

  Ochrona przyrody

  Rożnymi formami ochrony przyrody objętych było 10,1 mln ha, czyli 32,3% terenu kraju. Powierzchnia ta na przestrzeni ostatnich lat nie ulegała większym zmianom.

 • 2024-04-23

  Stwierdzenie 2 ognisk wścieklizny u zwierząt w 2024 roku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu na terytorium RP drugiego w 2024 r. ogniska wścieklizny stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 4 kwietnia 2024 r.

 • 2024-04-19

  Trwają gody żmii zygzatowatej Vipera berus, czy mamy się czego bać? – wyjaśnia herpetolog

  Kolejne ciepłe, wiosenne dni to świetna okazja, by z bliska przyjrzeć się naszym rodzimym gadom, w tym w szczególności wężom. W Polsce to zaledwie pięć gatunków, w tym dwa zaskrońce - zaskroniec zwyczajny i zaskroniec rybołów, gniewosz plamisty, wąż Eskulapa i jedyny krajowy jadowity gatunek czyli żmija zygzakowata. Szczególnie ten ostatni gatunek budzi skrajne emocje, a...

 • 2024-04-09

  Wiosenna akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o prowadzeniu wiosennej akcji doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.
Leśnictwo