Leśnictwo

 • 2022-08-12

  W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony

  W odpowiedzi na petycję Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych prowadzących do wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony Ministerstwo poinformowało, że została ona rozpatrzona negatywnie.

 • 2022-04-06

  Opiniowanie rocznych planów łowieckich w toku

  Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla myśliwych i rolników. 1 kwietnia 2022 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, w związku z czym, konieczne było wydzierżawienie nowopowstałych obwodów łowieckich. Proces ten został już w Wielkopolsce...

 • 2022-02-17

  Skup gruntów pod lasy

  Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Z danych wynika, że lasy w Polsce stanowią obecnie niemal 30 proc. powierzchni, a to sprawia, że jesteśmy w czołówce europejskich państw pod tym względem. Większością terenów leśnych (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, natomiast blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc....

 • 2021-12-15

  MRiRW w sprawie nadmiernej populacji dzika

  Kwestie badania na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń „ASF” tusz dzików pozyskanych przez myśliwych są ujęte m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i...

 • 2021-11-17

  Wsparcie dla właścicieli lasu

  22 listopada 2021 r. ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.

 • 2021-09-30

  Lasy nie mogą być uznane za obszary EFA

  Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wykaz obszarów, które mogą być uważane za obszary proekologiczne (obszary EFA) został wskazany bezpośrednio w przepisach UE, tj. w art. 46 rozporządzenia PE i Rady nr 1307/2013. Polska jako kraj członkowski UE wyznaczyła do wdrożenia, spośród tego wykazu, szeroki katalog obszarów proekologicznych, tak aby umożliwić rolnikom realizację...

 • 2024-04-09

  Wiosenna akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o prowadzeniu wiosennej akcji doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.

 • 2024-03-18

  MKiŚ w sprawie wniosku KRIR odnośnie rosnącej populacji wilka

  Wilk podlega ochronie ścisłej na terenie całego kraju od 1998 r. (aktualnie na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

 • 2024-02-28

  Stwierdzenie ogniska wścieklizny u zwierząt w 2024 roku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu pierwszego w 2024 r. ogniska wścieklizny na terytorium RP stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 21 lutego 2024 r.

 • 2024-02-14

  Wiceminister Dorożała o priorytetach wypracowanych z Łowczym Krajowym

  - Minister właściwy ds. klimatu i środowiska jest bezpośrednio tą instytucją, której podlegają elementy związane z prawem łowieckim i kwestiami środowiskowymi - zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała podczas konferencji z Łowczym Krajowym, która odbyła się 13 lutego 2024 r. w siedzibie ministerstwa. Jak podkreślił wiceminister w ramach współpracy...

 • 2024-01-11

  Stwierdzenie siódmego w 2023 roku ogniska wścieklizny u zwierząt

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu siódmego ogniska wścieklizny stwierdzonego na terytorium RP w 2023 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 23 grudnia 2023 r.

 • 2023-11-27

  Stwierdzenie 4 ognisk wścieklizny u zwierząt w województwie podkarpackim w 2023 roku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu 4 ognisk wścieklizny u zwierząt w województwie podkarpackim na postawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie oraz w PIWet - PIB w Puławach.

 • 2023-11-02

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie wzrostu populacji wilka

  Wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
Leśnictwo